Yüksekokul Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Berin Ergin
Prof. Dr. Kerim Atamer
Prof. Dr. Mustafa Tayfun Akgüner
Prof. Dr. Selma Çetiner
Doç. Dr. Gülsün Ayhan Aygörmez
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Ural Aküzüm
Dr. Öğr. Üyesi Mazlum Doğan