Yüksekokul Yönetimi

Prof. Dr. Abuzer Pınar
Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Polat Topuz
Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yalçın
Müdür Yardımcısı
Ali Ünsal Dursun
Yüksekokul Sekreteri