Rektörlük

Prof. Dr. Ahmet Kesik
Rektör
Prof. Dr. Şakir Dinçşahin
Rektör Yardımcısı
Pelin Baykara
Özel Kalem Müdürü