Rektörlük

Prof. Dr. Ahmet Kesik
V. Rektör
Prof. Dr. Şakir Dinçşahin
Rektör Yardımcısı
Öğr. Gör. Merve Bal
Rektörlük
Öğr. Gör. Şeval Kayğusuz
Rektörlük
Öğr. Gör. Halil Korkmaz
Rektörlük
Öğr. Gör. Hülya Ünlü
Rektörlük
Pelin Baykara
Özel Kalem Müdürü