Rektörlük

Prof. Dr. Ahmet Kesik
Rektör
Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş
Rektör Yardımcısı
Doç. Dr. Orkun Bayram
Rektör Danışmanı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Semih Özkan
Rektör Danışmanı
Pelin Baykara
Özel Kalem Müdürü