Rektörlük

Prof. Dr. Nihat Akkuş
Rektör
Prof. Dr. Hacer Şaduman Okumuş
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Abuzer Pınar
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. M. Yavuz Taşkıran
Rektör Yardımcısı
Öğr. Gör. Merve Bal
Rektörlük
Öğr. Gör. Şeval Kayğusuz
Rektörlük
Öğr. Gör. Halil Korkmaz
Rektörlük
Öğr. Gör. Hülya Ünlü
Rektörlük