Rektörlük

Prof. Dr. Nihat Akkuş
Rektör
Prof. Dr. Şakir Dinçşahin
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ahmet Kesik
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Tülay Ortabağ
Rektör Yardımcısı
Pelin Baykara
Özel Kalem Müdürü
Öğr. Gör. Merve Bal
Rektörlük
Öğr. Gör. Şeval Kayğusuz
Rektörlük
Öğr. Gör. Halil Korkmaz
Rektörlük
Öğr. Gör. Hülya Ünlü
Rektörlük