Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı Gedik Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan, 2011-2012 eğitim öğretim yılında açılmış bir programdır. Programın eğitim dili Türkçe’dir. 4 yarıyıl boyunca 120 AKTS’lik zorunlu ve seçmeli derslerini başaran ve 30 iş gününü kapsayan stajlarını tamamlayan öğrenciler mezun olmaktadırlar.

Amaç

İşletmelerde muhasebe fonksiyonlarını kavrayıp, muhasebe işlemlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, iş hayatı içinde yer alan muhasebe ve vergi uygulamalarını, gereksinimlerini ve yeniliklerini kavrayabilecek yeteneklere haiz, birikimli, girişimci, analitik düşünme yeteneğine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

Hedef

Finansal muhasebe bilgilerini öğrenip, finansal muhasebe ile ilgi dönem içi ve dönem sonu işlemlerini teorik ve pratik olarak uygulayabilme alt yapısına sahip olan,maliyet ve finans bilgilerini kavramış ve finansal tabloları hazırlayıp analizini yapabilen ve yorumlayabilen,sosyal güvenlik işlemlerini ve vergi hesaplamalarını yapan, muhasebe belgelerini işleyip beyanname düzenleyebilen,ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyıp kullanabilen, muhasebe verilerinin mevzuata uygunluğunu kontrol edip değerlendirebilen,işletme yönetimi temel kavramlarını, amaçlarını ve çevreyle olan ilişkilerini, işletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilen, iletişim bilgi ve becerilerini sağlayıp sorumluluk alabilen ve alanında yenilikleri takip edebilen,

Türk Hukuk Sistemini ve işletmenin tabi olduğu ticarî mevzuatın temel kurallarını bilen,ekonominin temel ilke ve kavramlarına hakim, ticari hesap yapabilen,mesleki alanda uygulanan muhasebe programlarını bilgisayar ortamında kullanabilme,sayısal verilerin elde edilmesi, işlenmesi, analizi hakkında bilgi sahibi olmak,alanında bireysel çalışma becerisine sahip ve girişimcilik yeteneği kazanmış olmak.

Ayrıca; tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, toplumsal ve mesleki etik bilincine haiz, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilincine sahip, üretim ve hizmet sektöründe yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisi kazanmış bireyler yetiştirmektir.

Öğrencilerimizin iş hayatında bir adım önde olabilmeleri amacıyla; 2. sınıfta görecekleri Bilgisayarlı Muhasebe derslerinde başarılı olan öğrencilerimize ilk dönem “Eta Eğitim Sertifikası” ve ikinci dönemde “Logo Uzmanlık Sertifikası” ücretsiz olarak verilmektedir.

Programın Amacı

Ekonomik yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olan muhasebe alanında eğitilmiş nitelikli insan gücü yetiştirmek suretiyle muhasebecilik mesleğinin kalite değerlerini yükseltmek ve mesleğin bu alandaki ara eleman ihtiyacını karşılamaktır.

Öğrencilerimizin iş hayatında daha başarılı olabilmeleri amacıyla; 2. sınıfta görecekleri Bilgisayarlı Muhasebe derslerinde başarılı olan öğrencilerimize ilk dönem “Eta Eğitim Sertifikası” ve ikinci dönemde “Logo Uzmanlık Sertifikası” ücretsiz olarak verilmektedir.

2011-2012 eğitim öğretim yılında açılmış bir programdır. Programın eğitim dili Türkçe’dir. 4 yarıyıl boyunca 120 AKTS’lik zorunlu ve seçmeli derslerini başaran ve 30 iş gününü kapsayan stajlarını tamamlayan öğrenciler mezun olmaktadırlar.

Eğitimine devam etmek isteyenler, Açık Öğretim Fakültesi üçüncü sınıfına dikey geçiş yaparak lisans eğitimini tamamlama hakkına sahiptirler. Ayrıca, ÖSYM  tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda alınan puan ve kontenjan durumlarına göre çeşitli üniversitelerin dört yıllık lisans programlarına geçme olanakları da vardır. Diğer taraftan, dört yıllık eğitimi bir fakültede tamamlayarak diğer yasal zorunlulukları yerine getirenler, “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” unvanını alma imkanına sahiptirler.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının hedefleri şunlardan oluşmaktadır 

 • Finansal muhasebe bilgilerini öğrenip, finansal muhasebe ile ilgili dönem içi ve dönem sonu işlemlerini teorik ve pratik olarak uygulayabilen,
 • İşletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevreyle olan ilişkilerini, işletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilen ve iletişim bilgi ve becerilerini sağlayabilen,
 • Türk Hukuk Sistemini ve işletmenin tabi olduğu ticarî mevzuatı tanıyan,
 • Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyıp kullanabilen,
 • Temel ekonomi ilke ve kavramlarına hâkim,
 • Sosyal Güvenlik işlemlerini ve Vergi hesaplamalarını yapan, muhasebe belgelerini işleyip, beyanname düzenleyebilen,
 • Maliyet ve Finans bilgilerini kavramış ve finansal tabloların analizini yapabilen, bilgisayar ortamında bu analizleri düzenleyen ve yorumlayabilen,
 • Mesleki ve ticari alanda hesaplama işlemlerini yapabilen,
 • Uygulamada yer alan muhasebe programlarını bilgisayar ortamında öğrenip el becerisi ile kullanabilen,
 • Sayısal verilerin elde edilmesi ve işlenmesi hakkında bilgi sahibi mezunlar yetiştirmek.

Kimler Bu Programa Başvurabilir?

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları meslek elemanı olmak isteyenlerin; ayrıntılar üzerinde uzun süre dikkatle çalışabilen, matematik ve mantık konularına hakim, kapalı yerlerde oturarak çalışmaktan sıkılmayan, dikkatli, sabırlı, düzenli ve titiz, sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

Mezuniyet Sonrası

Mezun öğrencilerimiz, “Muhasebe Meslek Elemanı” ünvanı ile “Ön Lisans Diploması” almaya hak kazanırlar. Mezunlar; kamuya veya özel sektöre ait kuruluşların muhasebe ve vergi birimlerinde, mali müşavirlik bürolarında ve bankaların yönetim ve operasyon kadrolarında görev almaktadır. Eğitimine devam etmek isteyen mezunlar, sınavsız olarak Açık Öğretim Fakültesi üçüncü sınıfına geçiş yaparak lisans eğitimini tamamlama hakkına sahiptirler. Ayrıca, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda alınan puan ve kontenjan durumlarına göre çeşitli üniversitelerin dört yıllık lisans programlarına geçme olanakları da vardır. Diğer taraftan, dört yıllık eğitimi bir fakültede tamamlayarak diğer yasal zorunlulukları yerine getirenler, Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Müşavirler Odaları Birliği tarafından açılan sınavlarda başarılı oldukları takdirde “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” unvanını alma imkanına sahiptirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Programlar

 • İşletme Bilgi Yönetimi,
 • İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi,
 • Lojistik Yönetimi,
 • Muhasebe,
 • Muhasebe ve Finansal Yönetim,
 • Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği,
 • Uluslararası Finans,
 • Uluslararası İşletmecilik,
 • Uluslararası Ticaret,
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman,
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik,
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,
 • İşletme,
 • İktisat,
 • Maliye ve Kamu Yönetimi bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.