Anestezi

Anestezi ve reanimasyon alanında hizmet verecek sağlık elemanının değişen ve gelişen tıbbi bilim ve teknolojik donanımlarla yetiştirilmiş olması, eğitim-öğretim kurumlarının da bu ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde bulunması alanına yönelik sektörel beklentidir. Günümüzde anestezi ve reanimasyon alanında hizmetin gereğine uygun yetiştirilmiş ara meslek elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Amaç

Üniversitemiz, ameliyat öncesi hasta hazırlığını yapabilecek, ameliyat sırasında anestezi uzmanına destek verecek, ameliyat sonrasında hasta kontrolü ve denetimini üstlenebilecek teknikerler yetiştirmeyi amaçlamaktadır

Hedef

İstanbul Gedik Üniversitesi Gedik Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı’nda okuyan öğrencilerin, Anestezi Teknikerliği dalında uluslararası standartlarda gerekli mesleki yeterliklere sahip bireyler olarak yetiştirilmesini hedeflemekteyiz.

Kimler Bu Programa Başvurabilir?

Anestezi teknikeri olmak isteyenlerin; göz-el koordinasyonu gelişmiş,  fen alanına özellikle kimya ve biyoloji konularına ilgili, insanlarla işbirliği içinde çalışmayı seven,  bedence güçlü ve dayanıklı, söylenen veya yazılan talimatları anlayan ve bunları uygulayabilen,  gözleri sağlam, dikkatli, sorumlu ve tedbirli,  güler yüzlü ve sabırlı, kimseler olmaları gerekir.

Mezuniyet Sonrası

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Anestezi Teknikeri” unvanı ile çalışırlar, Sağlık Bakanlığına bağlık kamu ve özel yataklı tedavi kurumlarının Ameliyathane ve Ameliyathaneye bağlı birimlerinde hekimin yönergeleri doğrultusunda çalışırlar, Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) göre Sağlık Teknikeri olarak atanabilmektedirler, ameliyat yapılan her türlü sağlık kurumunda (devlet hastanesi, özel hastane, doğumevi, üniversite hastaneleri, özel klinikler vb.) rahatlıkla iş bulabilirler.

ANESTEZİ ÖN LİSANS PROGRAMINDAN DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS BÖLÜMLERİ           

  • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
  • Hemşirelik
  • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

GEÇİŞ YAPILABİLECEK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

  • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim),
  • İktisat (Açıköğretim),
  • Kamu Yönetimi (Açıköğretim),
  • Maliye (Açıköğretim),
  • Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim),
  • İşletme (Açıköğretim),
  • Konaklama İşletmeciliği( Açıköğretim)