Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı

Nejla Kaya Selçuker
Kurumsal Tanıtım Müdürü
Erdem Ay
Tanıtım Uzmanı
Oktay Özçelik
Tanıtım Uzmanı
Abdurrahman Unutulmuş
Fotoğraf ve Video Uzmanı
Ece Yürür
Grafik Tasarım Uzmanı
Yağmur Balkar
Rehberlik ve Tanıtım Uzmanı
Eren Gökcan
Tanıtım Personeli
Meltem Erdem
Grafik Tasarım Personeli
Oktay Özcan
Personel
Zekiye Topal
Personel
Muhammed Çağrı Temiz
Personel
Amir Mohammad Khaksar
Personel

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Kurumsal Bilgilendirme Politikası

Kamuoyunu bilgilendirme ile ilişkili olarak benimsenen kurumsal politikalar ve ilkeler

İstanbul Gedik Üniversitesi, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda idari personeli, çalışanları, akademisyenleri, öğrenci ve velileri başta olmak üzere tüm paydaşlarını ve tüm kamuoyunun doğru olarak bilgilendirilmelerini sağlayacak şeffaf bir politika izlemektedir.

Üniversitemiz tarafından yapılan her türlü faaliyet, üniversitemiz web sayfası ve kurumsal sosyal medya adreslerinden duyurulmaktadır. Bu kapsamda gerek eğitim-öğretim, gerekse araştırma ve yönetim süreçlerine ilişkin etkinlikler düzenli bir şekilde yayınlanmakta ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Kamuoyuyla paylaşılan duyuru kanalları şunlardır:

 • Web Sitesi
 • Medya ve Basın Açıklamaları
  • İstanbul Gedik Üniversitesi, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı medyada yer alacak faaliyetlerin basın bültenlerini oluşturur. Ulusal ve yerel medya ile e-posta aracılığıyla paylaşır.
 • Gazete ve Bültenler
  • İstanbul Gedik Üniversitesi, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı yıllık iletişim planı çerçevesinde basın ve yayın organlarında nasıl yer alacağını belirler ve medya kuruluşunun hizmet alanını dikkate alarak medyada yer alma planı yapar, çalışanları ve paydaşlarını bilgilendirir ve planı uygular. Üniversitemiz tarafsızdır. Politik olarak taraf olduğu âşikar olan medya kuruluşlarında yer almamaya özen gösterir.
  • Üniversitemiz, destek aldığı Medya Takip Ajansı aracılığıyla ulusal ve yerel medyada yer alan her türlü basılı, görsel ve dijital haberin takibini gerçekleştirir ve medyada yer alan haberleri ilgili birimlerle paylaşılır.
 • Sosyal Medya Hesapları

Kurumsal Politikada Sorumluluk

İstanbul GEDİK Üniversitesi kamuoyu aydınlatması ve bilgilendirme politikasında izlenecek yolun belirlenmesi, bu yolun gözetimi ve geliştirilmesi konularından sorumlu kişi ve birimler aşağıda yer almaktadır;

 • Mütevelli Heyeti
 • Rektörlük
 • Genel Sekreterlik
 • Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı

Kamuoyunu Bilgilendirme Kriterlerimiz

 • İstanbul GEDİK Üniversitesi, kamuoyunu aydınlatmak için kurumsal dergi, web sayfası, basın bültenleri, sosyal medya kanalları, broşürler, tanıtım filmleri ile e-bültenleri yöntem ve araç olarak kullanır.
 • Kurum içi aktivite ve faaliyetler, tüm akademik ve idari personele e-posta yoluyla gönderilir ve internet sitesinde yayınlanır.
 • Üniversite, akademik idari personeli kapsayacak şekilde çalışanları ile ilgili bilgileri kişisel verilerin korunması ile ilgili düzenlemeler kapsamında üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşmaz.
 • Üniversiteyi geleceğe daha güçlü taşımak adına görüşlerinden fayda sağlanan Dış Paydaşlarla Fakülteler ve Üniversite bünyesinde, yılda en az bir kez toplanır.
  Bu tür toplantılar iştirak edenlerin rahatça söz alabildikleri, izleyicilerin de kabul edildiği açık ve katılımcı bir ortamda yapılır.
 • Yeni personel alımları internet portalları ve web sitesi üzerinden duyurulur.

Bilgi Vermeye Yetkili Kişiler

Yukarıda yer alan kamuoyuna yapılan açıklamalar dışında kurumumuzda kamuoyu bilgilendirmeden sorumlu ve imza yetkisine sahip kişiler Mütevelli Heyeti ve Rektörümüz’dür.