Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı

Derya Can
Daire Başkan V.
Nejla Kaya
Kurumsal Tanıtım Müdürü
Erdem Ay
Tanıtım Uzmanı
Oktay Özçelik
Tanıtım Uzmanı
Abdurrahman Unutulmuş
Uzman
Ece Müldür
Grafiker
Seda Turan
Etkinlik& Organizasyon
Tuğba Zor
Grafiker

İstanbul Gedik Üniversitesi

Kurumsal Bilgilendirme Politikası

Kamuoyunu bilgilendirme ile ilişkili olarak benimsenen kurumsal politikalar ve ilkeler

İstanbul Gedik Üniversitesi, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda idari personeli, çalışanları, akademisyenleri, öğrenci ve velileri başta olmak üzere tüm paydaşlarını ve tüm kamuoyunun doğru olarak bilgilendirilmelerini sağlayacak şeffaf bir politika izlemektedir.

Üniversitemiz tarafından yapılan her türlü faaliyet, Üniversitemiz web sayfası ve kurumsal sosyal medya adreslerinden duyurulmaktadır. Bu kapsamda gerek eğitim-öğretim, gerekse araştırma ve yönetim süreçlerine ilişkin etkinlikler düzenli bir şekilde yayınlanmakta ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Kamuoyuyla paylaşılan duyuru kanalları şunlardır:

 • Web Sitesi
 • Medya ve Basın Açıklamaları
  • İstanbul Gedik Üniversitesi, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı Medyada yer alacak faaliyetlerin basın bültenlerini oluşturur. Ulusal ve yerel medya ile e-posta ile paylaşır.
 • Gazete ve Bültenler
  • İstanbul Gedik Üniversitesi, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı yıllık iletişim planı çerçevesinde basın ve yayın organlarında nasıl yer alacağını belirler ve medya kuruluşunun hizmet alanını dikkate alarak medyada yer alma planı yapar, çalışanlarını ve paydaşlarını bilgilendirir ve uygular. Üniversitemiz tarafsızdır. Politik olarak taraf olduğu âşikar olan medya kuruluşlarında yer almamaya özen gösterir.
  • Üniversitemiz, destek aldığı Medya Takip Ajansı aracılığıyla ulusal ve yerel medyada yer alan her türlü basılı, görsel ve dijital haberin takibini gerçekleştirir ve medyada yer alan haberleri ilgili birimlerle paylaşılır.
 • Sosyal Medya Hesapları
  • Ayrıca yaptığımız ya da hakkımızda çıkan tüm haberleri Sosyal Medya mecralarımızda kullanarak, takipçilerimizi bilgilendirmekteyiz.
  • İstanbul Gedik  Üniversitesi bilgilendirme ve paylaşım amacıyla sosyal medya kanallarını kullanır.
   • Facebook: https://www.facebook.com/gedikedu/
   • Twitter: https://twitter.com/gedikedu
   • İnstagram: https://www.instagram.com/gedikedu/
   • Linkedin: https://www.linkedin.com/school/gedikedu
   • Youtube : https://www.youtube.com/gedikedu

Kurumsal Politikada Sorumluluk:

İstanbul Gedik Üniversitesi Kamuoyu aydınlatması ve bilgilendirme politikasında izlenecek yolun belirlenmesi, bu yolun gözetimi ve geliştirilmesi konularından sorumlu kişi ve birimler aşağıda yer almaktadır;

 • Mütevelli Heyeti
 • Rektörlük
 • Genel Sekreterlik
 • Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı

Kamuoyunu Bilgilendirme Kriterlerimiz

 • İstanbul Gedik Üniversitesi, kamuoyunu aydınlatmak için kurumsal dergi, web sayfası, basın bültenleri, sosyal medya kanalları, broşürler, tanıtım filmleri ile e-bültenleri yöntem ve araç olarak kullanır.
 • Kurum içi aktivite ve faaliyetler, tüm akademik ve idari personele e-posta yoluyla gönderilir ve internet sitesinde yayınlanır.
 • Üniversite, akademik idari personeli kapsayacak şekilde çalışanları ile ilgili bilgileri kişisel verilerin korunması ile ilgili düzenlemeler kapsamında üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşmaz.
 • Üniversiteyi geleceğe daha güçlü taşımak adına görüşlerinden fayda sağlanan Dış Paydaşlarla Fakülteler ve Üniversite bünyesinde, yılda en az bir kez toplanır.
  Bu tür toplantılar iştirak edenlerin rahatça söz alabildikleri, izleyicilerin de kabul edildiği açık ve katılımcı bir ortamda yapılır.
 • Yeni personel alımları internet portalları ve web sitesi üzerinden duyurulur.

Bilgi Vermeye Yetkili Kişiler:

   Yukarıda yer alan kamuoyuna yapılan açıklamalar dışında kurumumuzda kamuoyu bilgilendirmeden sorumlu ve imza yetkisine sahip kişiler Mütevelli Heyeti ve Rektörümüz’dür.

Kataloglarımız : 

Yuksek Lisans-Doktora-Kaynak Muhendisligi-SEM