Kimya Teknolojisi

Kimya Teknolojisi programı, Gedik Meslek Yüksekokulunda 2011-2012 yılında açılmıştır. Kimya Teknolojisi Alanı çeşitli sanayi dallarında sektörün ihtiyacını karşılayabilecek, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterliğe sahip, kimya endüstrisinde, kimya mühendisleri ve kimyagerler arasında köprü görevi yapacak kimya teknikeri yetiştirir.

Vizyonumuz

 ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişmesine paralel olarak sürekli gelişen kimya sanayi ve ilgili sektörlerin ihtiyaç duyduğu güçlü, kimya bilgi birikimine sahip sorgulayan, yenilikçi, çalıştığı kurumda karşılaştığı sorunlara çözüm getirebilecek, topluma faydalı nitelikli ara elemanları yetiştirmektir.

Misyonumuz

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilerimizin DGS sınavı ile lisans eğitimlerini de tamamlayarak yaratıcı, araştırmacı bireyleri topluma kazandırmaktır.

Amaç

Boya sektörüne, üretim, ar-ge, kalite kontrol, satış ve pazarlama alanlarına, konusunda bilgi ve beceri sahibi mühendis-tekniker arası eleman yetiştirmektir.

Hedef

Gedik Üniversitesi Gedik Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi Programı’ndan okuyan öğrencileri, kimya alanında her türlü bilgi ve beceriye sahip olmalarının yanı sıra, temel kimya konularına da hakim olarak, mesleğini sadece uygulama olarak değil, bilgi açısından da tam olarak kavramış şekilde yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Programın Amacı

Kimya Teknolojisi programı, hem kimyanın temel ilkelerini hem de ileri teknoloji içeren özel teçhizatı çalıştırma ve kontrol etme becerisini öğrenciye kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu itibarla, kimya teknikerinin görevi hem kimyanın temel ilkeleri hakkında geniş bilgiye, hem de ileri teknoloji içeren özel teçhizatı çalıştırma ve kontrol etme becerisine sahip olması esastır.
Kimya Teknolojisi Alanı çeşitli sanayi dallarında sektörün ihtiyacını karşılayabilecek, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterliğe sahip, kimya endüstrisinde, kimya mühendisleri ve kimyagerlerle işçiler arasında köprü görevi yapacak meslek elemanlarını yetiştirir. 

Kimler Bu Programa Başvurabilir?

Bu programı tercih eden öğrenciler; araştırmayı seven, araştırdıklarını uygulamaya sokabilen, el beceresi olan ve gözlem yapabilme yeteneğine sahip olan kişiler olmalıdır. Öğrendiklerini nitel ve nicel analizlerle laboratuvarda uygulamaya sokarak neden-sonuç ilişkisi kurabilmelidir.

Mezuniyet Sonrası

Kimya Teknolojisi Önlisans Programı mezunları, endüstride işletme, kalite-kontrol ve kimyasal analiz laboratuvarlarında, sağlık kuruluşlarının ilgili laboratuvarlarında çalışabilmektedirler.
Kimya Teknoloji Alanı sağlık, gıda gibi sektörlerin yanı sıra endüstriyel üretim yapılan tüm sektörlerle yakından ilişkilidir. Rafineri, petrokimya, lastik, çimento, boya, deterjan, kozmetik, tekstil ve ilaç alanlarının tümünde Kimya Teknolojisiyle ilgili birimler bulunur. Kimya Teknolojisi seramik, cam, otomotiv, metal, madencilik, enerji, tarım sektörlerinde geniş yer tutar. Endüstriyel işletmelerin neredeyse tamamında üretim ve kalite kontrol bölümleri Kimya Teknolojisiyle ilişkilidir.