BAP ve Bilimsel Faaliyetler Koordinatörlüğü

Üniversitemizin 14.08.2018-7 tarihli  Senatosu tarafından “Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve Bilimsel Faaliyetler Yönergesi” onaylanmış olup, bu Yönerge İstanbul Gedik Üniversitesi BAP Projeleri ve diğer tüm bilimsel faaliyetlerinin işleyiş usul ve esaslarını düzenlemektedir. BAP Komisyonu, tüm proje ve bilimsel faaliyetlerin Üniversite genelinde koordinasyonunu yürütmek üzere 14.08.2018 tarih ve 7 nolu (madde 5) Senato kararıyla oluşturulmuştur.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU

Başkan Prof. Dr. Ahmet KESİK V. Rektör
Üye Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN Mühendislik Fakültesi Temsilcisi
Üye Prof. Dr. Mehmet Yavuz TAŞKIRAN Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı
Üye Doç Dr. Özlem BELİR Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Temsilcisi
Üye Doç. Dr. Özden ASLAN ÇATALTEPE Mühendislik Fakültesi Temsilcisi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Setenay YAĞMUR Hukuk Fakültesi Temsilcisi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Emel BİROL Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Temsilcisi
Üye Doç. Dr. Fatih TARLAK Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Utku CANCİ MATUR Meslek Yüksekokulu Temsilcisi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZCAN İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Üye Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü

 

Komisyon; Proje, Akademik Teşvik ve Akademik Etkinlikler alt birimlerinden oluşmaktadır. Komisyon sekreteryası, Başkan tarafından görevlendirilen komisyon üyesi bir öğretim elemanı tarafından yürütülmektedir.

Üniversitemiz bünyesinde Ekim 2019 itibariyle beş dönem BAP çağrısına çıkılmış olup V. Dönem BAP çağrısı 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle tamamlanmıştır. 2019-2020 BAP Dönemi ise; 01.10.2019 itibariyle başlamıştır.

VI. Dönem çağrıları ise 20.04.2020 tarihi itibariyle kapanmış olup değerlendirme süreci devam etmektedir.

BAP Komisyon toplantıları 2019-2020 E/Ö yılı için tamamlanmış olup, 2020-2021 E/Ö yılı BAP Komisyon toplantıları ileri bir tarihte ilan edilecektir.

  • Akademik Teşvik ve Bilimsel Etkinliklere Katılım Bilgi için;

         e-posta ( bap@gedik.edu.tr )

  • BAP Projeleri Bilgi için;

BAP Komisyonu Bilgi için;

Bilimsel Araştırma Projeleri Sekreterliği

 e-posta ( bap@gedik.edu.tr )

Önemli Not: Başvuruların Komisyon gündemine alınabilmesi için Komisyon tarihinden en geç 1 hafta öncesinde Komisyon sekretaryasına eksiksiz olarak iletilmesi gerekmektedir.