BAP ve Bilimsel Faaliyetler Koordinatörlüğü

Üniversitemizin 14.08.2018-7 tarihli  Senatosu tarafından “Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve Bilimsel Faaliyetler Yönergesi” onaylanmış olup, bu Yönerge İstanbul Gedik Üniversitesi BAP Projeleri ve diğer tüm bilimsel faaliyetlerinin işleyiş usul ve esaslarını düzenlemektedir. BAP Komisyonu, tüm proje ve bilimsel faaliyetlerin Üniversite genelinde koordinasyonunu yürütmek üzere 14.08.2018 tarih ve 7 nolu (madde 5) Senato kararıyla oluşturulmuştur.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU

Başkan Prof. Dr. Nihat AKKUŞ Rektör
Başkan V.
Üye Prof. Dr. Mehmet Yavuz TAŞKIRAN Rektör Yardımcısı, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı
Üye Prof. Dr. Fazıl Kerim ATAMER Hukuk Fakültesi Dekanı
Üye Prof. Hayriye KOÇ BAŞARA Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekan V.
Üye Prof. Dr. Ömer Ziya CEBECİ Mühendislik Fakültesi Dekan V.
Üye Prof. Dr. Feriha ERFAN KUYUMCU Mühendislik Fakültesi Temsilcisi
Üye Prof. Dr. Tülay ORTABAĞ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Emel BİROL Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Meltem KASAPOĞLU Meslek Yüksekokulu Temsilcisi
Üye Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Teknoloji Transfer Ofisi Temsilcisi

Komisyon; Proje, Akademik Teşvik ve Akademik Etkinlikler alt birimlerinden oluşmaktadır. Komisyon sekreteryası, Başkan tarafından görevlendirilen komisyon üyesi bir öğretim elemanı tarafından yürütülmektedir.

Üniversitemiz bünyesinde Ekim 2019 itibariyle beş dönem BAP çağrısına çıkılmış olup V. Dönem BAP çağrısı 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle tamamlanmıştır. 2019-2020 BAP Dönemi ise; 01.10.2019 itibariyle başlamıştır.

VI. Dönem çağrıları ise 20.04.2020 tarihi itibariyle kapanmış olup değerlendirme süreci devam etmektedir.

BAP Komisyon toplantıları 2019-2020 E/Ö yılı için tamamlanmış olup, 2020-2021 E/Ö yılı BAP Komisyon toplantıları ileri bir tarihte ilan edilecektir.

  • Akademik Teşvik ve Bilimsel Etkinliklere Katılım Bilgi için;

         e-posta ( ozlem.yamanel@gedik.edu.tr )

  • BAP Projeleri Bilgi için;

BAP Komisyonu Bilgi için;

Bilimsel Araştırma Projeleri Sekreterliği

 e-posta ( ozlem.yamanel@gedik.edu.tr )

Önemli Not: Başvuruların Komisyon gündemine alınabilmesi için Komisyon tarihinden en geç 1 hafta öncesinde Komisyon sekretaryasına eksiksiz olarak iletilmesi gerekmektedir.