BAP ve Bilimsel Faaliyetler Koordinatörlüğü

Üniversitemizin 14.08.2018-7 tarihli  Senatosu tarafından “Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve Bilimsel Faaliyetler Yönergesi” onaylanmış olup, bu Yönerge İstanbul Gedik Üniversitesi BAP Projeleri ve diğer tüm bilimsel faaliyetlerinin işleyiş usul ve esaslarını düzenlemektedir. BAP Komisyonu, tüm proje ve bilimsel faaliyetlerin Üniversite genelinde koordinasyonunu yürütmek üzere 14.08.2018 tarih ve 7 nolu (madde 5) Senato kararıyla oluşturulmuştur.

BAP Komisyonu:

 • Prof. Dr. Nihat AKKUŞ (Rektör / Başkan)
 • Prof. Dr. H. Şaduman OKUMUŞ (Rektör Yardımcısı / Başkan Vekili / İİSBF Dekan)
 • Prof. Dr. Yavuz TAŞKIRAN (Spor Bilimleri Fakültesi)
 • Prof. Dr. Feriha ERFAN KUYUMCU (Mühendislik Fakültesi)
 • Prof. Dr. Hayriye KOÇ BAŞARA (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)
 • Prof. Dr. Kerim ATAMER (Hukuk Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Lamia MAMMADOVA (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.)
 • Dr. Öğretim Üyesi Melek YURDAKUL (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.)
 • Dr. Öğr. Üyesi Hasan Uğur ÖNCEL (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Havva Esra TÜTÜNCÜ (Teknoloji Transfer Ofisi Müdür V.)
 • Dr. Öğr. Üyesi Meltem KASAPOĞLU (Meslek Yüksekokulu)

Komisyon; Proje, Akademik Teşvik ve Akademik Etkinlikler alt birimlerinden oluşmaktadır. Komisyon sekreteryası, Başkan tarafından görevlendirilen komisyon üyesi bir öğretim elemanı tarafından yürütülmektedir.

Üniversitemiz bünyesinde Ekim 2019 itibariyle beş dönem BAP çağrısına çıkılmış olup V. Dönem BAP çağrısı 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle tamamlanmıştır. 2019-2020 BAP Dönemi ise; 01.10.2019 itibariyle başlamıştır.

BAP Komisyonu

Bilgi için;

Bilimsel Araştırma Projeleri Sekreterliği

 e-posta ( aysun.okmen@gedik.edu.tr ) veya dahili 1211

Önemli Not: Başvuruların Komisyon gündemine alınabilmesi için Komisyon tarihinden en geç 1 hafta öncesinde Komisyon sekretaryasına eksiksiz olarak iletilmesi gerekmektedir.