BAP ve Bilimsel Faaliyetler Koordinatörlüğü

Üniversitemizin 14.08.2018-7 tarihli  Senatosu tarafından “Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve Bilimsel Faaliyetler Yönergesi” onaylanmış olup, bu Yönerge İstanbul Gedik Üniversitesi BAP Projeleri ve diğer tüm bilimsel faaliyetlerinin işleyiş usul ve esaslarını düzenlemektedir. BAP Komisyonu, tüm proje ve bilimsel faaliyetlerin Üniversite genelinde koordinasyonunu yürütmek üzere 14.08.2018 tarih ve 7 nolu (madde 5) Senato kararıyla oluşturulmuştur.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU
Başkan Prof. Dr. Halil İbrahim UĞRAŞ Rektör Yardımcısı/Mühendislik Fakültesi Dekanı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Mücahit EGE Bilimsel Araştırma Koordinasyon Birimi/Proje ve Patent Koordinatörü
Üye Prof. Dr. Seydi Ahmet AĞAOĞLU Spor Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
Üye Prof. Dr. Özden ASLAN ÇATALTEPE Mühendislik Fakültesi Temsilcisi
Üye Prof. Dr. Murat DANIŞMAN Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Üye Doç. Dr. Özlem BELİR Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Temsilcisi
Üye Doç. Dr. Nihan Yarmacı GÜVENÇ Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Üye Dr. Öğr. Üyesi Utku CANCİ MATUR Meslek Yüksekokulu Temsilcisi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZCAN İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Melike Belkıs AYDIN Hukuk Fakültesi Temsilcisi
Üye Öğr. Gör Çağla PINARLI Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
Üye Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü

Komisyon; Proje, Akademik Teşvik ve Akademik Etkinlikler alt birimlerinden oluşmaktadır. Komisyon sekreteryası, Başkan tarafından görevlendirilen komisyon üyesi bir öğretim elemanı tarafından yürütülmektedir.

  • BAP ile ilgili bilgi almak için e-posta bap@gedik.edu.tr  mail adresi ile iletişime geçiniz.

Önemli Not: Başvuruların Komisyon gündemine alınabilmesi için Komisyon tarihinden en geç 1 hafta öncesinde Komisyon sekretaryasına eksiksiz olarak iletilmesi gerekmektedir.