BAP ve Bilimsel Faaliyetler Koordinatörlüğü

Üniversitemizin 14.08.2018-7 tarihli  Senatosu tarafından “Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve Bilimsel Faaliyetler Yönergesi” onaylanmış olup, bu Yönerge İstanbul Gedik Üniversitesi BAP Projeleri ve diğer tüm bilimsel faaliyetlerinin işleyiş usul ve esaslarını düzenlemektedir. BAP Komisyonu, tüm proje ve bilimsel faaliyetlerin Üniversite genelinde koordinasyonunu yürütmek üzere 14.08.2018 tarih ve 7 nolu (madde 5) Senato kararıyla oluşturulmuştur.

BAP Komisyonu:

 • Prof. Dr. Nihat AKKUŞ (Rektör/Başkan)
 • Prof. Dr. H. Şaduman OKUMUŞ (Rektör Yrd./Başkan Vekili)
 • Prof. Dr. Yavuz TAŞKIRAN (Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V.)
 • Prof. Dr. Feriha ERFAN KUYUMCU (Mühendislik Fakültesi Dekan V.)
 • Prof. Dr. Hayriye KOÇ BAŞARA (Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.)
 • Prof. Dr. Kerim ATAMER (Hukuk Fakültesi Dekanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Emel BİROL (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Lamia MAMMADOVA (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Selim SEZER (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Meltem KASAPOĞLU (Meslek Yüksekokulu)

Komisyon; Proje, Akademik Teşvik ve Akademik Etkinlikler alt birimlerinden oluşmaktadır. Komisyon sekreteryası, Başkan tarafından görevlendirilen komisyon üyesi bir öğretim elemanı tarafından yürütülmektedir.

Üniversitemiz bünyesinde Ekim 2019 itibariyle beş dönem BAP çağrısına çıkılmış olup V. Dönem BAP çağrısı 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle tamamlanmıştır. 2019-2020 BAP Dönemi ise; 01.10.2019 itibariyle başlamıştır.

VI. Dönem çağrıları ise 20.04.2020 tarihi itibariyle kapanmış olup değerlendirme süreci devam etmektedir.

BAP Komisyon toplantıları 2019-2020 E/Ö yılı için tamamlanmış olup, 2020-2021 E/Ö yılı BAP Komisyon toplantıları ileri bir tarihte ilan edilecektir.

 • Akademik Teşvik ve Bilimsel Etkinliklere Katılım Bilgi için;

         e-posta ( aysun.okmen@gedik.edu.tr ) veya dahili 1211

 • BAP Projeleri Bilgi için;

         e-posta (ozlem.can@gedik.edu.trrabia.yildirim@gedik.edu.tr) veya dahili 1242

BAP Komisyonu

Bilgi için;

Bilimsel Araştırma Projeleri Sekreterliği

 e-posta ( aysun.okmen@gedik.edu.tr ) veya dahili 1211

Önemli Not: Başvuruların Komisyon gündemine alınabilmesi için Komisyon tarihinden en geç 1 hafta öncesinde Komisyon sekretaryasına eksiksiz olarak iletilmesi gerekmektedir.