BAP ve Bilimsel Faaliyetler Koordinatörlüğü

Üniversitemizin 14.08.2018-7 tarihli  Senatosu tarafından “Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve Bilimsel Faaliyetler Yönergesi” onaylanmış olup, bu Yönerge İstanbul Gedik Üniversitesi BAP Projeleri ve diğer tüm bilimsel faaliyetlerinin işleyiş usul ve esaslarını düzenlemektedir. BAP Komisyonu, tüm proje ve bilimsel faaliyetlerin Üniversite genelinde koordinasyonunu yürütmek üzere 14.08.2018 tarih ve 7 nolu (madde 5) Senato kararıyla oluşturulmuştur.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU
Prof. Dr. Ethem Soner ÇELİKKOL Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet Yavuz TAŞKIRAN Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı
Doç Dr. Özlem BELİR Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Temsilcisi
Doç. Dr. Özden ASLAN ÇATALTEPE Mühendislik Fakültesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Uğur GÜROL Mühendislik Fakültesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Siyret AKTAN Hukuk Fakültesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Emel BİROL Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Temsilcisi
Doç. Dr. Fatih TARLAK Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Utku CANCİ MATUR Meslek Yüksekokulu Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZCAN İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü

Komisyon; Proje, Akademik Teşvik ve Akademik Etkinlikler alt birimlerinden oluşmaktadır. Komisyon sekreteryası, Başkan tarafından görevlendirilen komisyon üyesi bir öğretim elemanı tarafından yürütülmektedir.

  • BAP ile ilgili bilgi almak için e-posta bap@gedik.edu.tr  mail adresi ile iletişime geçiniz.

Önemli Not: Başvuruların Komisyon gündemine alınabilmesi için Komisyon tarihinden en geç 1 hafta öncesinde Komisyon sekretaryasına eksiksiz olarak iletilmesi gerekmektedir.