Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Amaç

Tıbbı dokümantasyon ve sekreterlik programı, sağlık kuruluşlarında arşiv, sağlık kurulu, poliklinik, servis gibi birimlerde yazışmaların yürütülmesini sağlayan tıbbi sekreterler yetiştirir.

Hedef

Çağdaş, vasıflı, sorumluluk sahibi ve etik kurallara bağlı sektörün tıbbi sekreter ihtiyacını karşılayacak öğrenci yetiştirmektir.

Kimler Bu Programa Başvurabilir?

Sabırlı, güler yüzlü, dikkatli iletişim gücü yüksek kişiler programımızı tercih edebilirler.

Mezuniyet Sonrası

Programımızdan mezun olanlar sağlık bakanlığına bağlı kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında tıbbi sekreter olarak çalışabilmektedirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler

İşletme, işletme yönetimi, sağlık yönetimi lisans birimlerine dikey geçiş yapabileceklerdir.