Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Tıbbi sekreter, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında ön lisans eğitimi verilen yüksekokullardan mezun; hastanın sağlık kuruluşuna gelişinden taburcu oluncaya kadar geçen süreçte hastaya ait tıbbi kayıtları tutan, arşivleyen, hastalıkların uluslararası sınıflandırma sistemine göre kodlama işlemlerini yapan ayrıca idari ve tıbbi ünitelerin haberleşme ve yazışma işlerini yapan sağlık meslek mensubudur.

Misyonumuz; Çağdaş, vasıflı, sorumluluk sahibi ve etik kurallara bağlı sektörün tıbbi sekreter ihtiyacını karşılayacak öğrenci yetiştirmektir.

Vizyonumuz; Alanında kabiliyetli ve becerikli tıbbi sekreterler yetiştirerek, öğrenci memnuniyetini, sağlık kuruluşlarınca mezunlarımızın tercih edilirliğini sağlamak ve tıbbi dokümantasyon ve sekterlik programı olarak üniversite tercihlerinde ilk sırayı almaktır.