Makine

Makine Programının Temel Amacı:

Teknikerlik seviyesinde, her türlü talaşlı imalat tezgâhını kullanabilen, hidrolik ve pnömatik, mühendislik, vb meslek derslerinin birikimleriyle bilgisayar destekli tasarım , talaşlı ve talaşsız imalat yöntemleriyle makine parçaları imalatını ve montajını yapabilecek, teknik resimleri okuyup çizebilen uzman “Makine Teknikeri” yetiştirebilmektir. Akademik kadromuz ve fiziki alt yapımız bu doğrultuda hazırlanmıştır.

Makine Programının Temel Hedefi:

Gedik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Makine Programı’nda okuyan öğrencileri, makine teknolojisi alanında her türlü bilgi ve beceriye sahip olmalarının yanı sıra, temel imalat ve tasarım konularına da hakim olarak, mesleğini sadece uygulama olarak değil, bilgi açısından da tam olarak kavramış şekilde yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Makine Programının Vizyonu;

Evrensel ölçütler içinde, toplumumuzun ve insanlığın yararına çalışan, araştıran sonuçlarını teknolojiye dönüştüren öncü bir bölüm olmaktır.

Makine Programının Misyonu;

Ulusal ve Uluslararası düzeyde ön lisans eğitim-öğretimi vererek, sanayide teknik, idari ve Ar-Ge çalışmalarında görev alabilecek bilgi ve deneyimle donanmış, sürekli öğrenme alışkanlığına sahip, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, çözüm üretebilen, araştıran, analiz ve sentez becerisi kazanmış, teknolojik gelişmelere açık, çevre ve kültür değerlerine duyarlı, ülkesine ve insanlığa yararlı olan, toplumun yaşam kalitesini arttırmaya yönelik bilimsel araştırma yapan ve teknoloji üretebilen, evrensel düşünme yetisine sahip, ufku geniş, “Makine Teknikeri” yetiştirmektir.

Öğrencilerimiz mezuniyet sonrası;

Bir makine teknikeri olarak bir sistemi tasarlayıp projelendirebilir, bilgisayar ortamında çizim yapabilir.

Bir parçanın kalıbını tasarlayabilir.

Parça için en uygun malzeme ve takımı seçebilir, işlemi planlar ve uygun bir işleme metodu ile bir takım tezgâhında en ekonomik şartlarda parçaları işleyebilir.

CNC tezgâhları için parça programlarını hazırlar ve işler.

Boyutsal ve açısal ölçümleri yapabilir, tolerans tayini ve mastar boyutlandırma yapabilir.

Malzemeler üzerinde tahribatlı ve tahribatsız mekanik testleri yapabilir.

Mekanik sistemleri hidrolik ve pnömatik sistemlerle kontrol edebilir.

Takım halinde çalışma ve sorumluluk üstlenebilir.

İşletmedeki farklı seviyedeki personelle iletişim kurabilir, yazılı ve sözlü iletişim tekniklerini kullanabilir.

Bir Makine Teknikeri her türlü talaşlı/talaşsız üretim ve teknik hizmet faaliyetinin yürütüldüğü her kamu/özel sektörde istihdam edilebilir.

Kimler Bu Programa Başvurabilir?

Makine teknikeri olmak isteyenlerin;

  • Üst düzeyde şekil ve uzay ilişkilerini görebilme gücüne,
  • Mekanik yeteneğe,
  • Göz ve elleri eşgüdümle kullanabilme gücüne sahip,
  • Alet ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanan,
  • Elleri ve gözleri sağlam, bedence güçlü,
  • Dikkatli ve tedbirli kimseler olmaları gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası

Bir makine teknikeri bir sistemi tasarlayıp projelendirebilir, bilgisayar ortamında çizim yapabilir.
Parça için en uygun malzeme ve takımı seçebilir, işlemi planlar ve uygun bir işleme metodu ile bir takım tezgâhında en ekonomik şartlarda parçaları işleyebilir.
CNC tezgâhları için parça programlarını hazırlar ve işler.
Boyutsal ve açısal ölçümleri yapabilir, tolerans tayini ve mastar boyutlandırma yapabilir.
Malzemeler üzerinde tahribatlı ve tahribatsız mekanik testleri yapabilir.
Mekanik sistemleri hidrolik ve pnömatik sistemlerle kontrol edebilir.
Takım halinde çalışma ve sorumluluk üstlenebilir.
İşletmedeki farklı seviyedeki personelle iletişim kurabilir, yazılı ve sözlü iletişim tekniklerini kullanabilir.

İnceleme (etüt etme, araştırma), problem tanımlama, rapor edebilme, deney ve tecrübe ile kazanılan teorik bilgileri uygulayabilme ve problemi çözme becerilerine sahiptir.
Yönetme kabiliyetlerini ve durum değerlendirme becerilerini geliştirme.
Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları: Makina imalat sanayi bütün dünyada olduğu gibi ülkemizin sanayileşmesinin de itici gücüdür ve gelecekte de ülkemizin gelişiminin temel taşı olacaktır. Türk makina sanayi 1990 yılından bu yana yaklaşık % 20 oranında yıllık büyüme oranı göstermiştir.

Birçok ülkede olduğu gibi, Türkiye’de de makine imalatçılarının büyük çoğunluğu küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) niteliğinde olup, bu yapı değişen ekonomik koşullara ve teknolojik gelişmelere karşı daha esnek ve hızlı cevap verme imkânı sağlamaktadır.

Sektörde faaliyet gösteren KOBİ’lerin sahip olduğu ucuz işgücü avantajı ve gelişmiş mühendislik becerileri, makina imalatçılarının uluslararası pazarlarda rekabet şansını arttıran unsurlardır. Türk Makina İmalat Sanayinde, her türlü parça ve aksamın yüksek kalitede ve rekabet edebilir fiyatlarda üretimi yapılmaktadır. Üretim sürecinde yerli girdi oranı % 80–85 civarındadır. Bir Makine Teknikeri her türlü talaşlı/talaşsız üretim ve teknik hizmet faaliyetinin yürütüldüğü her kamu/özel sektörde istihdam edilebilir.

Dikey Geçiş Sınavı İle Geçiş Yapılabilen Lisans Bölümleri

Endüstri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Makine ve İmalat Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Malzeme Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Tarım Makineleri