Birim Temsilcileri

Prof. Dr. M. Yavuz Taşkıran
Başkan
Öğr. Gör. İrem ALTAN AKSU
Koordinatör
Prof. Hayriye KOÇ BAŞARA
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ayla TAŞKIRAN
Üye
Öğr. Gör. Beylem Çelik
Üye
Öğr. Gör. Merve TURHAN
Üye
Arş. Gör. Anday TÜRKMEN
Üye
Arş. Gör. Ozan ÇOBAN
Üye
Arş. Gör. Sıla YILMAZ
Üye
Ebubekir Eles
Öğrenci Temsilcisi