Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri

T.C. İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ

KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI,
BAŞARIYA DAYALI (GENEL NOT ORTALAMASI) 
VE MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI (EK MADDE-1)
YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri 09-13 Ocak 2023
Değerlendirme Tarihleri 16-19 Ocak 2023
Sonuçların İlan Tarihi 20 Ocak 2023
Kesin Kayıt Tarihleri 23- 26 Ocak 2023
Yedeklerin Kayıt Tarihi 27 Ocak 2023

Yatay Geçiş İndirimi:

Üniversite içi yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYM bursları ve Üniversite tarafından yapılan indirimler aynı oranda devam ettirilir. Kurumlar arası yatay geçiş ya da Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapan öğrencilerin kayıt yaptırdıkları yıldaki ÖSYS-YKS puanları, Üniversitemizde o yıldaki tam bursluluk kontenjanını aşmamak koşuluyla hangi burs ve indirim oranına karşılık geliyorsa o oranda

burs ve indirim oranında devam eder, ayrıca bir indirim yapılmaz. Ayrıca ÖSYS-YKS puanı %25 veya ücretli programa karşılık gelen öğrenciler ile ÖSYS-YKS puanı olmayıp yurt dışından Üniversitemize başarı puanına göre yatay geçiş ile kabul edilecek öğrencilere ve özel yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümlere yatay geçişte %50 indirim uygulanır. Bu indirim normal Eğitim-Öğretim süresince geçerlidir. Yatay geçiş ile kayıt yaptıran tüm öğrencilere uygulanan indirimler öğrencilerin ön lisans ve lisans programına kayıt yaptırdığı yıl dahil intibak edildiği sınıf ve dönemden itibaren normal öğrenim süresi boyunca geçerlidir.

 

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
Başarıya Dayalı (Genel Not Ortalaması) Ön lisans Yatay Geçiş Kontenjanı

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI (EK MADDE-1) İLE YATAY GEÇİŞ
Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (Ek Madde-1)Uygulama Esasları
Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) Ön lisans Yatay Geçiş Kontenjanı
Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) Lisans Yatay Geçiş Kontenjanı

YILLARA GÖRE MERKEZİ YERLEŞTİRME TABAN PUANLARI
Yıllara Göre Taban Puanlar (Lisans Bölümleri)
Yıllara Göre Taban Puanlar (Ön lisans Programları)
Yıllara Göre Taban Puanlar (DGS)

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 •  Yatay Geçiş Başvuru Formu 2022 

 • Öğrenci Belgesi (Yeni Tarihli) (e-devlet çıktısı, e-imzalı ya da onaylı) (Kayıt tarihi gün, ay ve yıl olarak yer almalıdır.)
 • Transkript (e-devlet çıktısı, e-imzalı ya da onaylı)
 • Disiplin Durum Belgesi (Yeni Tarihli) (e-imzalı ya da onaylı) (Transkript veya Öğrenci Belgesinde yer alabilir)
 • Ders İçerikleri
 • ÖSYS Sonuç Belgesi ve Yerleştirme Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı ya da Pasaport
 • İkinci Öğretimden Örgün Öğretime Başvuran Öğrenciler İçin İlk %10’a Girdiğine İlişkin Belge (Başarıya Dayalı Yatay Geçiş İçin Geçerlidir.)
 • YÖK Tarafından Tanınırlık Belgesi (Yurt dışı Üniversitelerden Başvuranlar İçin)
 • Yurt dışından başvuran adayların, ilgili ülkeye giriş ve çıkışlarını gösteren pasaport ve emniyet kayıtları.
 • Yurt dışından başvuran adaylar için, belgelerinin Türkçe tercümesinin noter ya da Türk dış temsilciliklerinden onaylı örneği.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 • Öğrenci Belgesi (Yeni Tarihli) (e-devlet çıktısı, e-imzalı ya da onaylı belgenin aslı) [Kayıt tarihi gün, ay ve yıl olarak yer almalıdır.)
 • Transkript (e-devlet çıktısı, e-imzalı ya da onaylı belgenin aslı)
 • Yatay Geçişine Engel Bir Durum Olmadığını Gösterir Belge (Öğrenci Belgesinde yer alabilir.) (e-imzalı ya da onaylı belgenin aslı) (Bu belgenin eksik olması halinde kesin kayıt işlemi yapılmayacaktır.)
 • Disiplin Durum Belgesi (Yeni Tarihli) (e-imzalı ya da onaylı) (Transkript veya Öğrenci Belgesinde yer alabilir)
 • ÖSYS Sonuç Belgesi ve Yerleştirme Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı ya da Pasaport aslı ile fotokopisi
 • İkinci Öğretimden Örgün Öğretime Başvuran Öğrenciler İçin İlk %10’a Girdiğine İlişkin Belge (Başarıya Dayalı Yatay Geçiş İçin Geçerlidir.) (e-imzalı ya da onaylı belgenin aslı)
 • YÖK Tarafından Tanınırlık Belgesi (Yurt Dışı Üniversitelerden Başvuranlar İçin)
 • Yurt dışından başvuran adayların, ilgili ülkeye giriş ve çıkışlarını gösteren pasaport ve emniyet kayıtları. (e-devlet çıktısı)
 • Yurt dışından başvuran adaylar, belgelerinin orijinalleri ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk dış temsilciliklerinden onaylı örneğini sunmak zorundadırlar.
 • Yabancı Dil Başarı Belgesi (Yabancı Dilde Eğitim Yapan Bölümler İçin)
 • 1 Adet Fotoğraf ( Son 6 ay içerisinde çekilmiş )

Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programını kazanan adayların, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının “uçuşa uygun” olduğuna dair rapor almaları gerekmektedir.

Su Altı Teknolojisi Programını kazanan adayların, bünyesinde Tazyik Odası  ve Su Altı hekimi bulunan Deniz ve Su Altı Hekimliği kliniklerinden (üniversite, devlet ya da özel sağlık kuruluşlarının herhangi birinden) “Birinci sınıf Sanayi Dalgıcı Olur” ibareli sağlık raporu almaları gerekmektedir.

Yatay geçiş başvuru formunun çıktısını alıp doldurduktan sonra, başvuru evraklarınızla birlikte aşağıdaki ilgili akademik birime ait mail adresine evraklarınızı göndererek online başvuru yapabilir ya da ilgili akademik birim sekreterliğine şahsen giderek başvuru yaparak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Adalet Meslek Yüksekokulu info.amyo@gedik.edu.tr
Gedik Meslek Yüksekokulu info.gmyo@gedik.edu.tr
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi info.gsmf@gedik.edu.tr
Hukuk Fakültesi info.hf@gedik.edu.tr
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi info.iisbf@gedik.edu.tr
Mühendislik Fakültesi info.mf@gedik.edu.tr
Sağlık Bilimleri Fakültesi info.sagbf@gedik.edu.tr
Spor Bilimleri Fakültesi info.spbf@gedik.edu.tr

 

Kesin kayıtta sunmuş olduğunuz evrakların asılları sizlerden istenecek olup, kesin kaydını yaptıran öğrencilerin sundukları belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa, hangi yarıyılda olursa olsun tespit edildiği andan itibaren Yükseköğretim Kurumu ile ilişkileri kesilir. Söz konusu öğrenciler Yükseköğretim Kurumlarından ayrılmışlarsa kendilerine verilen tüm belgeler (diploma dahil) iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.