Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri

T.C. İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ

Takvim Başarıya Dayalı Genel Not Ortalaması Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1)
Başvuru Tarihleri 22-26 Ocak 2024 22-26 Ocak 2024
Değerlendirme Tarihleri 29 Ocak – 01 Şubat 2024 29 Ocak – 01 Şubat 2024
Sonuçların İlan Tarihi 02 Şubat 2024 02 Şubat 2024
Kesin Kayıt Tarihleri 05-08 Şubat 2024 05-08 Şubat 2024
Yedeklerin Kayıt Tarihi 09 Şubat 2024 09 Şubat 2024

Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız

 

Yatay Geçiş İndirimi:

 • Üniversite içi yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYM burs ve indirimleri ile Üniversite tarafından yapılan indirimler aynı oranda devam ettirilir.
 • Kurumlararası yatay geçiş ya da Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapan öğrencilerin kayıt yaptırdıkları yıldaki ÖSYS-YKS puanları, Üniversitemizde o yıldaki tam bursluluk kontenjanını aşmamak koşuluyla hangi burs ve indirim oranına karşılık geliyorsa o oranda burs ve indirim yapılır, bunların dışında başka bir indirim yapılmaz. ÖSYS-YKS puanı %25 veya ücretli programa karşılık gelen öğrenciler ile özel yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümlere yatay geçişte %50 indirim uygulanır.
 • Yatay geçiş ile kayıt yaptıran tüm öğrencilere uygulanan indirimler, öğrencilerin ön lisans ve lisans programına kayıt yaptırdığı yıl dahil intibak edildiği sınıf ve dönemden itibaren normal öğrenim süresi boyunca geçerlidir.
 • Yurt dışından (Kıbrıs hariç) Üniversitemize başarı puanına göre yatay geçişle kabul edilecek öğrencilere indirim uygulanmaz.

 

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
Başarıya Dayalı (Genel Not Ortalaması) Ön lisans Yatay Geçiş Kontenjanı

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI (EK MADDE-1) İLE YATAY GEÇİŞ
Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (Ek Madde-1)Uygulama Esasları
Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) Ön lisans Yatay Geçiş Kontenjanı
Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) Lisans Yatay Geçiş Kontenjanı

YILLARA GÖRE MERKEZİ YERLEŞTİRME TABAN PUANLARI
Yıllara Göre Taban Puanlar (Lisans Bölümleri)
Yıllara Göre Taban Puanlar (Ön lisans Programları)
Yıllara Göre Taban Puanlar (DGS)

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Öğrenci Belgesi (Yeni Tarihli) (e-devlet çıktısı, e-imzalı ya da onaylı) (Kayıt tarihi gün, ay ve yıl olarak yer almalıdır.)
 • Transkript (e-devlet çıktısı, e-imzalı ya da onaylı)
 • Disiplin Durum Belgesi (Yeni Tarihli) (e-imzalı ya da onaylı) (Transkript veya Öğrenci Belgesinde yer alabilir)
 • Ders İçerikleri
 • ÖSYS Sonuç Belgesi ve Yerleştirme Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı ya da Pasaport
 • İkinci Öğretimden Örgün Öğretime Başvuran Öğrenciler İçin İlk %10’a Girdiğine İlişkin Belge (Başarıya Dayalı Yatay Geçiş İçin Geçerlidir.)
 • YÖK Tarafından Tanınırlık Belgesi (Yurt dışı Üniversitelerden Başvuranlar İçin)
 • Yurt dışından başvuran adayların, ilgili ülkeye giriş ve çıkışlarını gösteren pasaport ve emniyet kayıtları.
 • Yurt dışından başvuran adaylar için, belgelerinin Türkçe tercümesinin noter ya da Türk dış temsilciliklerinden onaylı örneği.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 • Öğrenci Belgesi (Yeni Tarihli) (e-devlet çıktısı, e-imzalı ya da onaylı belgenin aslı) (Kayıt tarihi gün, ay ve yıl olarak yer almalıdır.)
 • Transkript (e-devlet çıktısı, e-imzalı ya da onaylı belgenin aslı)
 • Disiplin Durum Belgesi (Yeni Tarihli) (e-imzalı ya da onaylı) (Transkript veya Öğrenci Belgesinde yer alabilir)
 • ÖSYS Sonuç Belgesi ve Yerleştirme Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı ya da Pasaport aslı ile fotokopisi
 • İkinci Öğretimden Örgün Öğretime Başvuran Öğrenciler İçin İlk %10’a Girdiğine İlişkin Belge (Başarıya Dayalı Yatay Geçiş İçin Geçerlidir.) (e-imzalı ya da onaylı belgenin aslı)
 • YÖK Tarafından Tanınırlık Belgesi (Yurt Dışı Üniversitelerden Başvuranlar İçin)
 • Yurt dışından başvuran adayların, ilgili ülkeye giriş ve çıkışlarını gösteren pasaport ve emniyet kayıtları. (e-devlet çıktısı)
 • Yurt dışından başvuran adaylar, belgelerinin orijinalleri ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk dış temsilciliklerinden onaylı örneğini sunmak zorundadırlar.
 • Yabancı Dil Başarı Belgesi (Yabancı Dilde Eğitim Yapan Bölümler İçin)
 • 1 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)

Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programını kazanan adayların, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının “uçuşa uygun” olduğuna dair rapor almaları gerekmektedir.

Su Altı Teknolojisi Programını kazanan adayların, bünyesinde Tazyik Odası  ve Su Altı hekimi bulunan Deniz ve Su Altı Hekimliği kliniklerinden (üniversite, devlet ya da özel sağlık kuruluşlarının herhangi birinden) “Birinci sınıf Sanayi Dalgıcı Olur” ibareli sağlık raporu almaları gerekmektedir.

Kesin kayıtta sunmuş olduğunuz evrakların asılları sizlerden istenecek olup, kesin kaydını yaptıran öğrencilerin sundukları belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa, hangi yarıyılda olursa olsun tespit edildiği andan itibaren Yükseköğretim Kurumu ile ilişkileri kesilir. Söz konusu öğrenciler Yükseköğretim Kurumlarından ayrılmışlarsa kendilerine verilen tüm belgeler (diploma dahil) iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte” yapılan değişiklik kapsamında Merkezi Yerleştirme Puanıyla (Ek Madde-1) yatay geçiş hariç olmak üzere, yatay geçiş için yapılan başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki formüller kullanılacaktır.

Kurum içi yatay geçiş

Kurum içi yatay geçişe esas alınan değerlendirme puanı aşağıdaki formülle hesaplanır:

Değerlendirme puanı = [Adayın Yerleştirme Puanı x 0,40] + [Adayın 100’lük Genel Not Ortalaması x 0,60]

Kurumlar arası yatay geçiş

1) Yatay geçişe esas alınan değerlendirme puanı aşağıdaki formülle hesaplanır:

Değerlendirme puanı = [Adayın Yerleştirme Puanı x 0,40] + [Adayın 100’lük Genel Not Ortalaması x 0,60]

2) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarında yatay geçişe esas alınan değerlendirme puanı aşağıdaki formülle hesaplanır:

Değerlendirme puanı = [Adayın TYT Puanı x 0,40] + [Adayın 100’lük Genel Not Ortalaması x 0,60]

Yurt Dışı Yatay Geçiş

1) ÖSYM dışında yurt dışı yükseköğrenim kurumlarına yerleşen adayların yurt dışı yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde,

Değerlendirme puanı = [Geçiş yapılmak istenilen programın ilgili yıldaki taban puanı x 0,40] + [Adayın 100’lük Genel Not Ortalaması x 0,60]

2) ÖSYM aracılığıyla yurt dışı yükseköğrenim kurumuna yerleşen adayların yurt dışı yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde,

Değerlendirme puanı = [Adayın Yerleştirme Puanı x 0,40] + [Adayın 100’lük Genel Not Ortalaması x 0,60]