Yönetim Kurulu

Başkan Prof. Dr. Ahmet KESİK Rektör
Üye Prof. Dr. Mehmet Zafer AKDEMİR Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan V.
Üye Prof. Dr. Seydi Ahmet AĞAOĞLU Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Üye Prof. Dr. Murat KALEMOĞLU Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Üye Prof. Dr. Prof. Dr. Ali TEKİN İİSBF Fakülte Dekan V.
Üye Prof. Dr. Fazıl Kerim ATAMER Hukuk Fakültesi Dekan V.
Üye Prof. Dr. Halil İbrahim UĞRAŞ Mühendislik Fakültesi Dekan V.
Üye Prof. Dr. Bahaddin SİNSOYSAL Senato’da Seçilen Üye
Üye Prof. Dr. Enver Alper GÜVEL Senato’da Seçilen Üye
Üye Prof. Dr. Özden Aslan ÇATALTEPE Senato’da Seçilen Üye
Üye Gülperen KORDEL Genel Sekreter