Yönetim Kurulu

Başkan Prof. Dr. Ahmet KESİK Rektör, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Üye Prof. Hayriye KOÇ BAŞARA Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan V.
Üye
Üye Prof. Dr. Prof. Dr. Ali Tekin İİSBF Fakülte Dekan V.
Üye Prof. Dr. Fazıl Kerim ATAMER Hukuk Fakültesi Dekan V.
Üye Prof. Dr. Turgay BİÇER Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Üye Prof. Dr. Şakir DİNÇŞAHİN Senato’da Seçilen Üye
Üye Prof. Dr. Enver Alper GÜVEL Senato’da Seçilen Üye
Üye Prof. Dr. Gülsün Ayhan AYGÖRMEZ Senato’da Seçilen Üye
Üye Gülperen KORDEL Genel Sekreter