444 5 438     info@gedik.edu.tr

Yönetim Kurulu

Başkan
Prof. Dr. Selma Çetiner
V. Rektör
Üye Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Üye Mühendislik Fakültesi Dekan V.
Üye Prof. Dr. M. Kamil ÖZER Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı
Üye Prof. Dr. Fazıl Kerim ATAMER Hukuk Fakültesi Dekanı
Üye Prof. Dr. H. Şaduman OKUMUŞ İİSBF Dekanı
Üye Prof. Dr. Feride ÖNAL Güzel San.ve Mim. Fak.Dekan V.
Üye Prof. Dr. Adnan ŞİŞMAN Senato’da Seçilen Üye
Üye Prof. Dr. Berin ERGİN Senato’da Seçilen Üye
Üye Prof. Dr. Feriha ERFAN KUYUMCU Senato’da Seçilen Üye
Raportör Gülperen KORDEL Genel Sekreter V.