Gedik Eğitim Vakfı

Kuruluş Amacı

Ülke eğitimine ve Türkiye’de kaynak teknolojisinin gelişimine katkıda bulunmak amacı ile 07.09.1994 tarihinde Gedik Eğitim Vakfı kurulmuştur. Ekonomik başarıların mutlak suretle toplumla bütünleşmesi ve toplumsal hedeflere yönelmesi gerektiğini, toplumsal kalkınmanın zorunlu bir ihtiyacı olarak gören Gedik Holding, kurduğu vakıf ile günümüze kadar yaptıklarının mutluluğunu ve yarınlarda yapacaklarının heyecanını yaşamaktadır.  Vakıf amaçları doğrultusunda yürütülen faaliyetler ile yapılan çeşitli yardımlarla ilgili olarak çeşitli kurum ve kuruluşlardan alınan Teşekkür, Takdir Belgeleri’nin yanı sıra özellikle T.C. MEB’dan alınan Takdir Belgeleri ile 05.04.2007 tarihinde Cumhurbaşkanlığınca verilen Şükran Plaketi ve Belgesi GEV için gurur vesilesi olmuştur.

Faaliyetler

  • Türk kaynak endüstrisinin şiddetle gereksinim duyduğu kalifiye insan gücünü yetiştirebilmek amacı ile sertifikalı kaynakçı, kaynak teknikeri ve kaynak mühendisi yetişmesini sağlamak üzere kurslar ve eğitim seminerleri düzenlemek,
  • Ülkemizde faaliyet gösteren yetişmiş kaynakçıların sertifika sınavlarını düzenlemek
  • Vakıf bünyesinde özellikle kaynak sektörünün gereksinimlerine cevap verebilecek bir kütüphane ve dokümantasyon merkezi kurmak
  • Endüstrimizin gereksinim duyduğu malzeme muayene deneyleri ve kimyasal analiz hizmetleri sunmak
  • Üniversite öğretim üyeleri ile kaynak sektöründe uzun yıllar çalışacak engin deneyimler edinmiş kişilerden oluşan bir bilim ve teknoloji komisyonu kurarak Türk Kaynak Sektörüne danışmanlık yapmak
  • Başarılı öğrencilere burslar vermek

Gedik Eğitim Vakfı kurulduğu 1994 yılından itibaren sahip olduğu bilgi teknoloji ve imkânları özellikle kaynak alanında ülke hizmetine sunmaktadır. Gittikçe güçlenen ve alanını genişleten Gedik Eğitim Vakfı bu gücünü sadece kaynak teknolojileri ve mühendislik alanında değil, ülkenin ihtiyaç duyduğu her alana yaymak istemektedir.

Gedik Eğitim Vakfı aynı zamanda 2008 yılından beri (Uluslararası Kaynak Enstitüsü) IIW sorumlu üyesidir ve 2009 Mart ayından bugüne IIW’ ya bağlı tüm dünyada geçerliliği olan Uluslararası Kaynak Mühendisliği (IWE), Uluslararası Kaynak Teknikerliği (IWT), Uluslararası Kaynak Muayene Personeli (IWIP) eğitimleri düzenlemektedir.