Mali İşler Daire Başkanlığı

Mustafa Cem Berksun
Daire Başkanı
Volkan Oğuzdeğer
Daire Başkan Yardımcısı
Derya Kurt
Bütçe ve Raporlama Uzmanı
Edip Murat
Satın Alma Uzmanı
Özerk Özden
Uzman
Murat Bağlan
Satınalma Personeli
Tuğba Bakgör
Satınalma Personeli
Şeyma Bülbül
Personel
Atacan Dağdeviren
Personel
Merve Söğüt
Personel
Menderes Yavuz
Depo Sorumlusu