444 5 438     info@gedik.edu.tr

Üniversite Senatosu

Başkan Prof. Dr. Selma ÇETİNER V. Rektör
Üye Prof. Dr. H. Şaduman OKUMUŞ Rektör Yardımcısı

İ.İ.S.B.F Dekanı

Üye Prof. Dr. Berin ERGİN Rektör Yardımcısı

Hukuk Fakültesi Senatörü

Üye Prof. Dr. Abuzer PINAR Rektör Yardımcısı

MYO Müdürü

Üye
Üye Prof. Dr. F. Kerim ATAMER Hukuk Fakültesi Dekanı
Üye Prof. Dr. Feride ÖNAL Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fak. Dekan V.
Üye Prof. Dr. Feriha ERFAN KUYUMCU Mühendislik Fak. Dekan V.

Fen Bil. Ens. Müdür V.

Üye Prof. Hayriye KOÇ BAŞARA Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V Güzel San. ve Mim. Fak. Senatörü
Üye Prof. Dr. Metin Orhan KUTAL Sağlık Bilimleri Fakültesi Senatörü
Üye Prof. Dr. Sefer ADA Spor Bilimleri Fakültesi Senatörü
Üye Prof. Dr. Süha ATATÜRE Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Üye Doç. Dr. Ozan ÖRMECİ İİSBF Senatörü
Üye Dr. Öğr. Üyesi İlknur KOÇAŞ KOZBE Mühendislik Fakültesi Senatörü
Üye Dr. Öğr. Üyesi Hasan Uğur ÖNCEL Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Üye Dr. Öğr. Üyesi Olcay ŞEMİEOĞLU Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Üye Cem Murat TÜRKKAN Genel Sekreter