Üniversite Senatosu

Üye Prof. Dr. Ahmet KESİK Rektör
Üye Prof. Dr. Halil İbrahim UĞRAŞ Rektör Yardımcısı, Mühendislik Fakültesi Dekan V.
Üye Prof. Dr. Murat KALEMOĞLU Rektör Yardımcısı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Üye Prof. Dr. Mehmet Zafer AKDEMİR Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan V.
Üye Prof. Dr. Ali TEKİN İ.İ.S.B.F Dekan V.
Üye Prof. Dr. Fazıl Kerim ATAMER Hukuk Fakültesi Dekan V.
Üye Prof. Dr. Seydi Ahmet AĞAOĞLU Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Üye Prof. Dr. Bahaddin SİNSOYSAL Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü
Üye Prof. Dr. Osman Korkut KANADOĞLU Hukuk Fakültesi Senatörü
Üye Prof. Dr. Enver Alper GÜVEL İİSBF Senatörü
Üye Prof. Dr. Haslet EKŞİ KOÇAK Mühendislik Fakültesi Senatörü
Üye Prof. Dr. Sefer ADA Spor Bilimleri Fakültesi Senatörü
Üye Prof. Dr. Kerime Derya BEYDAĞ Sağlık Bilimleri Fakültesi Senatörü
Üye Doç. Dr. Özlem BELİR Mimarlık ve Tasarım Fak. Senatörü
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ege OKAKIN ERBAŞ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü
Üye Öğr. Gör. Emin Ahmet YEŞİL Gedik MYO Müdür V.
Üye Öğr. Gör. Antonina NEMTINOVA Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Raportör Gülperen KORDEL Genel Sekreter