Üniversite Senatosu

Başkan Prof. Dr. Nihat AKKUŞ Rektör
Üye Prof. Dr. Mehmet Yavuz TAŞKIRAN Rektör Yardımcısı, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı
Üye Prof. Dr. Arif DEMİR Rektör Yardımcısı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü,
Üye Prof. Dr. Ahmet KESİK Rektör Yardımcısı, İ.İ.S.B.F Dekan V.
Üye Prof. Hayriye KOÇ BAŞARA Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fak. Dekan V.
Üye Prof. Dr. Tülay ORTABAĞ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Üye Prof. Dr. Fazıl Kerim ATAMER Hukuk Fakültesi Dekanı
Üye Prof. Dr. Ömer Ziya CEBECİ Mühendislik Fakültesi Dekan V.
Üye Prof. Dr. Berin ERGİN Adalet Meslek Yüksekokulu Müdür V./ Hukuk Fakültesi Senatörü
Üye Prof. Dr. Sefer ADA Spor Bilimleri Fakültesi Senatörü
Üye Prof. Dr. Halit Hami ÖZ Mühendislik Fakültesi Senatörü
Üye Prof. Dr. Adnan ŞİŞMAN İ.İ.S.B.F Senatörü
Üye Dr. Öğr. Üyesi Özlem BELİR Güzel Sanatlar ve Mim. Fak. Senatörü
Üye Dr. Öğr. Üyesi Fatih YALÇIN MYO Müdür V.
Üye Dr. Öğr. Üyesi Fatih TARLAK Sağlık Bilimleri Fakültesi Senatörü
Üye Öğr. Gör. Merve TURHAN Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür V.
Raportör Ahmet Tolga ÖNDER Genel Sekreter