Kimya Laboratuvarı

İstanbul Gedik Üniversitesi kimya-gıda laboratuvarları, son teknolojik cihazlar ve laboratuvar için gerekli tüm sarf ve kimyasal malzemeleriyle Kimya ve Gıda Teknolojisi Programlarının uygulamalı dersleri için üstün altyapı ve donanıma sahiptir.

 • Kimya-Gıda Laboratuvarında Bulunan Başlıca Cihazlar;
 • Etüv
 • Manyetik Karıştırıcı Isıtıcılı
 • Çeker Ocak
 • Saf Su Cihazı
 • Kül Fırını
 • Mikroskop
 • pH Metre
 • Laminar Air Flow
 • Portatif Otoklav
 • Ultrasonik Banyo
 • Santrifüj
 • Analitik Terazi
 • Viskozimetre
 • Vortex
 • Kondüktometre
 • Soğutucu / Refrigeratör
 • Polarimetre
 • UV- Visible Spektrofotometre
 • Kjeldahl Azot-Protein Tayin Cihazı
 • Koloni Sayacı