Kalite Yönetimi

İstanbul Gedik Üniversitesi Kalite Politikası;

İstanbul Gedik Üniversitesi, eğitim-öğretim ile araştırma ve geliştirme gibi toplumsal hizmet alanlarında temel değerlerinden ödün vermeden tüm paydaşlarımızın katkılarıyla;

  • Üniversitemizin misyon, vizyon, amaç ve hedefleri doğrultusunda “Kalite Yönetim Sistemi” uygulamak, kalite seviyemizi ve verimliliğimizi sürekli iyileştirerek geliştirmek ve sürdürmek,
  • Ulusal/Uluslararası standartlarda kabul görmüş, çağdaş akademik program uygulamaları ile eğitim-öğretimini çağın gereksinimlerine ve teknolojik gelişmelere uygun olarak tasarlamak ve sürekli güncelleyerek, araştırmacı, teknolojiye hakim, yenilikçi profesyoneller yetiştirmek,
  • Nitelikli ve özgün, yenilikçi teknolojilerle sürekli yenilenen açık ve uzaktan öğrenme olanakları sunmak,
  • Uluslararası tanınırlığı hedefleme ve tüm paydaşlarla işbirliği ve dayanışma içerisinde süreçleri iyileştirerek, sürdürülebilir değişim ve gelişimi sağlamak,
  • Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sosyal ve ekonomik yararlara dönüştürmek amacı ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve yenilikçi girişimlerde bulunmak,
  • Üniversitemiz öğrencileri başta olmak üzere iç ve dış paydaşlarla birlikte, sanat, sağlık, kültür ve sportif faaliyetler ile etkin hizmet ve çözümler üreterek, sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal katkı sağlamak,
  • Birimlerin; katılımcı, eşgüdümlü ve yüksek performansla çalışmalarını sağlayan, kuruma olan aidiyet duygusunu arttıran, yönetim ve organizasyon anlayışına sahip olmak,
  • Stratejik Yönetim modeli ile kalite bilincini kurumsal düzeyde yaygınlaştırmak, kalite seviyemizi ve verimliliğimizi sürekli iyileştirerek geliştirmek,

Benimsediği Kalite Politikasıdır.