444 5 438     info@gedik.edu.tr    GEBİS

Kalite Yönetimi

Kalite Yönetimi

Üniversitemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda; eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında, yenilikçi, fark yaratan, değer üreten,  mükemmeliyetçi küresel bir üniversite olmak. Öğrencilerine tüm dünyada geçerli bilimi teknoloji ile buluşturan ve uygulamaya dönüştürerek etkin bir eğitim sunan ve topluma hizmet eden bir dünya üniversitesi olmak ve değişim ve gelişimin sürekliliğini sağlamaktır.

 

Vizyon

Seçkin öğretim kadrosu ile geleceği şekillendirebilecek bireyleri sürdürülebilir eğitim programları ile yetiştiren yenilikçi, fark yaratan, değer üreten,  mükemmeliyetçi küresel bir üniversite olmak.

 

Misyon

Öğrencilerine tüm dünyada geçerli bilimi teknoloji ile buluşturan ve uygulamaya dönüştürerek etkin bir eğitim sunan ve topluma hizmet eden bir dünya üniversitesi olmak,

Çalışma hayatına rekabet gücü yüksek, bireysel-mesleki ve etik standartları en üst düzeyde karşılayabilecek tam donanımlı mezunlar yetiştirmek,

Sanayi ve Hizmet sektöründeki deneyimini eğitimle bütünleştirmiş, niteliğini uluslararası standartlarda sürekli değerlendiren, alanında öncü, araştırma – geliştirme odaklı üniversitesi olmak,

Bilim, Teknoloji, Sanat, Kültür, Hizmet ve Spor alanlarında Üniversite- Toplum- Sanayi iş birliğine en üst düzeyde katkı sağlayan, Toplumu ve bireyleri yaşam boyu öğrenmeye teşvik eden bir yüksek öğretim kurumu olmak,

Ulusal ve uluslararası işbirlikleri ve projeleri ile uluslararası alanda   öğrenciler ve akademisyenler için çekim merkezi olmaktır.

 

Temel Değerler

  • Demokrasi ve hukuk ilkelerine bağlılık,
  • Etik ilkelere saygı,
  • Kalite ve verimlilik,
  • Farklılaşma ve fark yaratma,
  • Tüm paydaşlarla işbirliği ve bütünleşme,
  • Yenilik, yaratıcılık ve girişimcilik,
  • Kültürel, sanatsal ve toplumsal duyarlılık,
  • Sürdürülebilir yaşam ilkelerine bağlılık.
  • Çevreye ve doğaya duyarlılık,