Kalite Yönetimi

İstanbul Gedik Üniversitesi Kalite Politikası

Üniversitemizin misyon, vizyon, amaç ve hedefleri doğrultusunda: eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve sosyal sorumluluk alanlarında, etkin, verimli, rekabetçi olmayı, üstün performansa odaklanmayı, uluslararası tanınırlığı hedefleme ve tüm paydaşlarla işbirliği ve dayanışma içerisinde süreçleri iyileştirerek,  sürdürülebilir değişim ve gelişimi sağlamaktır.

Vizyon

Seçkin öğretim kadrosu ile geleceği şekillendirebilecek bireyleri sürdürülebilir eğitim programları ile yetiştiren yenilikçi, fark yaratan, değer üreten,  mükemmeliyetçi küresel bir üniversite olmak.

Misyon

Bilimsel bilgiyi, insan, doğa ve teknoloji bütünselliği içinde kullanarak evrensel değerler üretebilen eğitim ve araştırma üniversitesi olmak.

Temel Değerler

  • Demokrasi ve hukuk ilkelerine bağlılık,
  • Etik ilkelere saygı,
  • Kalite ve verimlilik,
  • Farklılaşma ve fark yaratma,
  • Tüm paydaşlarla işbirliği ve bütünleşme,
  • Yenilik, yaratıcılık ve girişimcilik,
  • Kültürel, sanatsal ve toplumsal duyarlılık,
  • Sürdürülebilir yaşam ilkelerine bağlılık.
  • Çevreye ve doğaya duyarlılık,