Dış Ticaret (İngilizce)

İki yıllık ön lisans eğitim veren ve Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2010 yılında kurulmuş olan “Dış Ticaret Programı” 2010-2011 yılından itibaren öğrenci kabul etmeye başlamış olup ilk mezunlarını 2012 yılında vermiştir. Dış ticaret programının dili Türkçedir.

Dış ticaret programın amacı, ithalat ve ihracata dayalı bankacılık, taşımacılık, gümrük ve kambiyo mevzuatı gibi dış ticaretle ilgili iş alanlarında pratik ve teorik bilgilerle donatılmış, kalifiye meslek elemanı yetiştirmektir.

Dış ticaret programını bitirenlere “Dış Ticaret Meslek Elemanı” ünvanı verilir. Bu programı bitirenler; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda, ticaret ve sanayi odalarında, banka ve finans kurumlarında (özellikle kambiyo bölümlerinde), ihracat ve/veya ithalatla uğraşan özel firmaların dış ticaret departmanlarında, sigortacılık, gümrük ve dış ticaret danışmanlık kurumlarında, nakliye firmalarında görev alabilirler. Bununla birlikte, sınavlarda başarılı oldukları takdirde B karnesi alarak Gümrük Müşavir Yardımcısı unvanı ile çalışabilir, daha sonra Gümrük Müşaviri olabilirler. Girişimcilik ruhuna sahip öğrenciler aynı zamanda kendi işlerini de başarıyla yönetebilirler.

Eğitimine devam etmek isteyenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda alınan puan ve belirtilen kontenjan durumlarına göre çeşitli üniversitelerin dört yıllık lisans programlarına geçme olanağına sahiptir.

Amaç

Alanı ile ilgili kavramları özümsemiş, küreselleşme olgusunun beraberinde getirdiği yoğun rekabet ortamında, var olan veya potansiyel dış pazarlara yönelen ülkemiz firmalarının dış ticaret hamlesine katkıda bulunabilecek, global düşünüp yerel uygulayabilecek, dış ticaret konularında uygulanabilir bilgi ve beceri ile donatılmış, çok uluslu ortamlarda faaliyet gösterebilecek dış ticaret ara elemanı yetiştirmektir.

Hedef

İşletmelerin amaçlarını ve çevreyle olan ilişkilerini kavrayabilen, yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip, bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen, çözüm önerileri geliştirebilen bireyler yetiştirmek. Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen ara elemanlar yetiştirmek.

Ayrıca tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanındaki gelişmeleri izleyen, kendini sürekli yenileyen ve bunları mesleğine yönelik uygulama becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.

Programın Amacı

Dış ticaret programın amacı, ithalat ve ihracata dayalı bankacılık, taşımacılık, gümrük ve kambiyo mevzuatı gibi dış ticaretle ilgili iş alanlarında pratik ve teorik bilgilerle donatılmış, kalifiye meslek elemanı yetiştirmektir. Bu programda, öğrencilerin dış ticaret işlemlerinde ihtiyaç duyulduğu gibi bilgisayar kullanabilen elemanlar şeklinde eğitilmesi amaçlanmaktadır. Ülkemizin dış ticaretinin önemli bir bölümünü Avrupa Birliği üyesi ülkelerle yapması ve AB’ye uyum sürecinde mevzuatların uyumlaştırılması süreci nedeniyle iki yıllık program süresince, öğrencilerimiz AB mevzuatı ve entegrasyonu, dış ticaret politikaları konularında da bilgilendirilmekte ve dış ticaret terminolojisi kapsamında mesleki yabancı dil eğitimi verilmektedir.

Programda sadece, teorik bilgiler değil, bunun yanında uygulamaya yönelik faaliyetlere de yer verilmektedir.

Kimler Bu Programa Başvurabilir?

Öğrencilerin dış ticaret programına girebilmeleri ve mezuniyet sonrası Dış Ticaret Meslek Elemanı olarak başarı şanslarını arttırabilmeleri için öncelikle sosyal bilimlere ilgili, ayrıntı ile uğraşmaktan hoşlanan, disiplinli, dikkatli, sorumluluk sahibi, girişimcilik ruhuna ve analitik düşünme kabiliyetine sahip olmaları gerekmektedir. Bununla birlikte başarılı bir dış ticaret meslek elemanı olabilmek için, dış ticaret ve gümrük mevzuatındaki değişikliklerin takip edilmesi ve yabancı dil seviyesinin geliştirilmesi gereği aşikârdır.

Mezuniyet Sonrası

Dış ticaret programını bitirenlere “Dış Ticaret Meslek Elemanı” ünvanı verilir. Dış ticaret meslek elemanları genellikle; gümrüklerde, ithalat ve ihracat yapan firmalarda orta kademe yönetici ya da üst kademe yönetici yardımcısı olarak istihdam edilip, uluslararası mal alım-satımı için bağlantılar kurulması, gerekli sözleşmelerin yapılması için gerekli çalışmalarda ara eleman olarak görev yapar, yurt dışından satın alınan malların zamanında gelmesi için işi sürekli olarak takip eder, yurt dışına satılacak malların gideceği ülkedeki firmaya zamanında ve istenilen şekilde teslimi için gereken işlemleri yapar, yurt dışından alınan malın bedelinin sözleşmeye uygun olarak ödenmesini ve yurt dışına satılan malın parasının da zamanında alınmasını sağlamaya çalışır, ithalat ve ihracatla ilgili yasa ve yönetmelikleri sürekli izler. 

Dış ticaret programını bitirenler; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda, ticaret ve sanayi odalarında, banka ve finans kurumlarında (özellikle kambiyo bölümlerinde), ihracat ve/veya ithalatla uğraşan özel firmaların dış ticaret departmanlarında, sigortacılık, gümrük ve dış ticaret danışmanlık kurumlarında, nakliye firmalarında görev alabilirler. Bununla birlikte, sınavlarda başarılı oldukları takdirde B karnesi alarak Gümrük Müşavir Yardımcısı unvanı ile çalışabilir, daha sonra Gümrük Müşaviri olabilirler. Girişimcilik ruhuna sahip öğrenciler aynı zamanda kendi işlerini de başarıyla yönetebilirler.Dış ticaret mezunlarının; DGS’de başarılı olmaları durumunda örgün öğretime geçme veya ilgili Açık Öğretim lisans programlarına sınavsız dikey geçiş yapma olanakları da bulunmaktadır.