Dış Ticaret (İngilizce)

Eğitim dili İngilizce olan Dış Ticaret önlisans programımız, dört yarıyıl boyunca toplam 120 AKTS’lik zorunlu ve seçmeli dersleri içeren bir müfredata sahiptir. Söz konusu dersler ile 20 işgününden oluşan zorunlu yaz stajını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz dış ticaret meslek elemanı unvanıyla mezun olmaktadırlar.

Günümüzde dış ticaret sektörünün GSYİH içinde sahip olduğu paya paralel olarak mezunlarımız, özel ve kamuda çok çeşitli iş olanaklarına sahiptirler. Ayrıca dış ticaret mezunlarına, ilgili bir lisans programını tamamlamadan sınava girerek gümrük müşavir yardımcısı olma hakkı tanındığından müfredatımız içerdiği zorunlu ve seçmeli derslerle Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan gümrük müşavir yardımcılığı sınavına yönelik olarak hazırlanmıştır. Akademik yaşamına devam etmek isteyen mezunlarımız dilerlerse Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek ilgili lisans bölümlerine geçiş yapabilirler.

Amaç

Dış Ticaret programının amacı ithalat, ihracat, gümrük, kambiyo, lojistik gibi alanlarda bilgili, sektörün beklentilerini karşılayabilecek nitelikte mezunlar yetiştirmektir.

Hedef

İşletmelerin amaçlarını ve çevreyle olan ilişkilerini kavrayabilen, yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip, bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlayabilen ve

değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen, çözüm önerileri geliştirebilen bireyler yetiştirmek. Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen mezunlar yetiştirmek. Ayrıca tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanındaki gelişmeleri izleyen, kendini sürekli yenileyen ve bunları mesleğine yönelik olarak uygulama becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.

Programın Amacı

Dış ticaret programın amacı, ithalat ve ihracata dayalı bankacılık, taşımacılık, gümrük ve kambiyo mevzuatı gibi dış ticaretle ilgili iş alanlarında pratik ve teorik bilgilerle donatılmış, kalifiye meslek elemanı yetiştirmektir. Bu programda, öğrencilerin dış ticaret işlemlerinde ihtiyaç duyulduğu gibi bilgisayar kullanabilen elemanlar şeklinde eğitilmesi amaçlanmaktadır. Ülkemizin dış ticaretinin önemli bir bölümünü Avrupa Birliği üyesi ülkelerle yapması ve AB’ye uyum sürecinde mevzuatların uyumlaştırılması süreci nedeniyle iki yıllık program süresince, öğrencilerimiz AB mevzuatı ve entegrasyonu, dış ticaret politikaları konularında da bilgilendirilmektedir. Programda sadece teorik bilgiler değil bunun yanında uygulamaya yönelik faaliyetlere de yer verilmektedir.

Kimler Bu Programa Başvurabilir?

Öğrencilerin dış ticaret programına girebilmeleri ve mezuniyet sonrası başarı şanslarını arttırabilmeleri için öncelikle sosyal bilimlere ilgili, ayrıntı ile uğraşmaktan hoşlanan, disiplinli, dikkatli, sorumluluk sahibi, girişimcilik ruhuna ve analitik düşünme kabiliyetine sahip olmaları gerekmektedir. Bununla birlikte başarılı bir dış ticaret meslek elemanı olabilmek için, dış ticaret ve gümrük mevzuatındaki değişikliklerin takip edilmesi ve yabancı dil seviyesinin geliştirilmesi gereği aşikârdır.

Mezuniyet Sonrası

Dış ticaret programı mezunları, ithalat ve/veya ihracatla uğraşan firmalarda, lojistik firmalarında, firmaların dış ticaretle ilgili departmanlarında, bankaların kambiyo ve dış işlemlerle ilgili bölümlerinde, gümrük müşavirliklerinde çalışabilirler. Bununla birlikte ilgili sınavlara girip başarılı oldukları takdirde gümrük müşavir yardımcısı olabilir, lisans bitirmek suretiyle gümrük müşaviri olarak kendi ofislerini açabilirler. KPSS’de başarılı olanlar ise başta Ticaret Bakanlığı’nın ilgili birimleri olmak üzere diğer kamu kuruluşlarında kamu personeli olarak istihdam edilebilirler. Mezunlarımız DGS’de başarılı olmak suretiyle ilgili lisans bölümlerine de geçiş yapabilirler.

Dış ticaret mezunlarının geçiş yapabileceği bölümler,

Avrupa Birliği İlişkileri

Bankacılık

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Sigortacılık

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Ekonomi

Ekonomi ve Finans

İktisat

İşletmeI

İşletme Bilgi Yönetimi

İşletme Enformatiği

İşletme Yönetimi

İşletme-Ekonomi

Lojistik

Lojistik ve Taşımacılık

Lojistik Yönetimi

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi

Sermaye Piyasası

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

Ulaştırma ve Lojistik

Uluslararası Finans

Uluslararası Finans ve Bankacılık

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İşletmecilik

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Uluslararası Lojistik Yönetimi

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret ve Finans

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi