Bankacılık ve Sigortacılık

Bankacılık ve Sigortacılık programının ilk yılı öğrencilerin temel finansal ve iktisadi kavramlarla tanışmalarını sağlamak, temel hukuk ve muhasebe bilgisi gibi, iş hayatında kendilerine fayda sağlayacak tamamlayıcı bilgilerle donatılması üzerine kurgulanmıştır. İkinci sınıfta ise öğrencilerimizin belli alanlardaki konsantrasyonlarını yüksek tutmak amacıyla güz döneminde bankacılık, bahar döneminde sigortacılık alanında ağırlıklı olarak dersler işlenmektedir.

2011-2012 eğitim öğretim yılında açılmış bir programdır. Programın eğitim dili Türkçe’dir. 4 yarıyıl boyunca 120 AKTS’lik zorunlu ve seçmeli derslerini başaran ve 30 iş gününü kapsayan stajlarını tamamlayan öğrenciler mezun olmaktadırlar.

Mezun öğrencilerimiz bankaların genel müdürlük, bölge müdürlüğü ve şubelerinde, sigorta ve bireysel emeklilik şirketlerinin genel müdürlük ve acentelerinde çalışma imkanına sahiptir. Ayrıca günümüzde giderek artan sigorta bilincinin etkisiyle bir çok şirketler grubu, kendi içinde sigorta departmanları oluşturmaya da başlamıştır. Bu nedenle öğrencilerimizin mezuniyet sonrası geniş bir iş imkanları bulunmaktadır. Eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerimiz ise DGS sınavına hazırlanarak, üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi bünyesindeki birçok bölümüne 3. Sınıftan itibaren olacak şekilde geçiş yapabilir ve eğitimini lisans diplomasıyla tamamlayabilir.

Amaç

Meslek yüksek okulumuzun bünyesinde bulunan Bankacılık ve Sigortacılık programı, her gün değişen bankacılık sektöründeki yenilikleri takip edebilecek düzeyde ekonomi bilgisine sahip, aracı kuruluşlarda ve bankalarda çalışabilecek yeterliliğe haiz, ofis ve bilgi araçlarını etkin şekilde kullanarak zamanla yarışabilen mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hedef

Bankacılık ve Sigortacılık alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, kalite kültürünü benimseyerek sürekli iyileştirme yolunda sorunları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri gerçekleştiren ve müşteri memnuniyetini ilke edinerek çözüm önerileri geliştirebilen bireyler yetiştirmek. Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili uygulamalar için gerekli teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip elemanlar yetiştirmek.

Programın Amacı

Yirmi birinci yüzyılda bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi ile beraber finans sektörü de dünya çapındaki gelişimini bilgisayar devriminden öncesindekinden daha yüksek bir hızda sürdürmekte. Global ekonomik sistemde sağlıklı bir ekonomiye sahip olmak isteyen her ülke düzgün çalışan bir finans sektörünü insanların hizmetine sunmak zorunda.

Bugün Türk finans sektörünün büyük bir kısmını bankalar oluştururken, sigortacılık da her alanda kendini hızla geliştiren bir alan durumunda. Türkiye’de 1980’den sonra başlayan uluslar arası ekonomilere açılma süreci halen devam ederken gelişmiş ekonomilerdeki gibi uzmanlaşması üst düzey sigortacılık alanları müşterilerin hizmetine sunulmakta. Finans sektörünün Türkiye’nin tüm finansal ihtiyacını karşılayacak şekilde büyümesinin sürmesi beklenmekte, bu sebepten alandaki eğitimli iş gücü ihtiyacının artışının devam edeceği tahmin edilmektedir.

Meslek yüksek okulumuzun bünyesinde bulunan Bankacılık ve Sigortacılık programı, her gün değişen bankacılık sektöründeki yenilikleri takip edebilecek düzeyde ekonomi bilgisine sahip, aracı kuruluşlarda ve bankalarda çalışabilecek yeterliliğe haiz, ofis ve bilgi araçlarını etkin şekilde kullanarak zamanla yarışabilen mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programın dersleri ve ders içerikleri, asıl amacına ek olarak Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisanslama sınav müfredatı dikkate alınarak hazırlandı. Temel hukuk bilgisinin yanı sıra uzmanlık alanlarıyla ilgili olarak her sigorta çeşidi için gerekli hukuksal ve teorik bilgiler öğrencilere verilerek çalışma sırasında karşılaşabilecekleri sorunların çözümünde söz sahibi olmaları sağlanmaktadır. Ayrıca seçmeli derslerle finans sektörünü etkileyecek diğer alanlardaki genel bilgilerini artırmaları desteklenmektedir.

Kimler Bu Programa Başvurabilir?

Bankacılık ve Sigortacılık programında eğitim almak isteyen kişiler, öncelikle sayısal ve sözel düşünme kabiliyetlerine temel seviyede hakim olmalıdır. İnsan ilişkilerini geliştirmek, müşteri ile ilişkilerin nasıl yürütülmesi gerektiğini öğrenmek isteyen, hesaplama araçlarını kullanmayı öğrenmeye hevesli kişiler bu bölüme başvurabilirler. Kişilerin hangi liseden mezun oldukları bu noktada çok büyük önem arz etmemektedir. Programda ders veren öğretim görevlileri programa katılan kişilerin ayrıntılarla uğraşmayı seven, temel sistematik çalışma prensiplerine hakim kişiler olmasını arzulamaktadırlar.

Mezuniyet Sonrası

Bankacılık ve Sigortacılık bölümü mezunları yurt içindeki sigorta şirketlerinin, sigorta şirketlerinin acentelerinin, bankaların, faktoring ve leasing şirketlerinin ve aracı kuruluşların yanı sıra, İngilizce lisanını iyi seviyede öğrendikleri takdirde yurt dışındaki finans kuruluşlarında da çalışabilirler. Ayrıca ulusal ve uluslar arası şirketlerin finans departmanlarının muhasebe, nakit yönetim, raporlama, bütçeleme birimlerinde görev alabilirler.