Bankacılık ve Sigortacılık

Bankacılık ve Sigortacılık Programı, İstanbul Gedik Üniversitesi Gedik Meslek Yüksekokulu’nda 2011-2012 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Öğrenim dili Türkçe olan programımız, finans sektörünün önemli aktörleri olan bankalar, sigorta şirketleri, faktoring ve leasing şirketleri ile aracı kuruluşların ihtiyaç duyduğu işgücünü yetiştirmek üzere yükseköğretim hizmeti sunmaktadır.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle uygulamaya geçirdiğimiz 3+1 Mesleki Eğitim Modeli kapsamında müfredatın dördüncü yarıyılında öğrencilerimiz, henüz yükseköğrenim süreçleri devam ederken finans sektöründe tercih ettikleri alanlarda “İşletmede Mesleki Eğitim” ile sektör tecrübesi edinme imkanına sahip olacaklardır. Ayrıca programın akademik kadrosunda yer alan öğretim elemanlarının üniversite-sektör işbirliği kapsamında kurmuş oldukları iletişim ağı sayesinde yapabilecekleri teknik gezilerle finans sektörünü yakından tanıyabileceklerdir.

Amaç:

Bankacılık ve Sigortacılık Programı, finans sektöründe yaşanan değişim ve yenilikleri takip edebilecek düzeyde ekonomi bilgisine sahip, aracı kuruluşlarda ve bankalarda çalışabilecek yeterliliğe sahip, ofis ve bilgi araçlarını etkin biçimde kullanarak zamanla yarışabilen mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hedef:

Bankacılık ve Sigortacılık Programı’nın hedefi, bankacılık ve sigortacılık alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, kalite kültürünü benimseyerek sürekli iyileştirme yolunda sorunları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri gerçekleştiren ve müşteri memnuniyetini ilke edinerek çözüm önerileri geliştirebilen bireyler yetiştirmektir. Kazandığı hassas ve teknik beceriler ile bankacılık ve sigortacılık ile ilgili uygulamalar için gerekli teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma gruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip mezunlar yetiştirmektir.

Kimler Bu Programa Başvurabilir?

Bankacılık ve Sigortacılık Programı’nda eğitim almak isteyen kişiler, öncelikle sayısal ve sözel düşünme kabiliyetlerine temel seviyede hakim olmalıdır. İnsan ilişkilerini geliştirmek, müşteri ile ilişkilerin nasıl yürütülmesi gerektiğini öğrenmek isteyen, hesaplama araçlarını kullanmayı öğrenmeye hevesli kişiler bu programa başvurabilirler. Adayların hangi liseden mezun oldukları bu noktada çok büyük önem arz etmemektedir. Programda ders veren öğretim elemanları, programa yerleşecek öğrencilerin ayrıntılarla uğraşmayı seven, sistematik çalışma konusunda temel prensiplere hakim kişiler olmasını arzulamaktadırlar.

Mezuniyet Sonrası:

Bankacılık ve Sigortacılık programı mezunları yurt içindeki sigorta şirketleri, sigorta şirketlerinin acenteleri, bankalar, faktoring ve leasing şirketleri ile aracı kuruluşların yanı sıra iyi derecede yabancı dil bilgisine sahip olmaları halinde yurt dışındaki finans kuruluşlarında da çalışabilirler. Ayrıca ulusal ve uluslararası şirketlerin finans departmanlarında görev alabilirler. Eğitimine devam etmek isteyen mezunlar ise Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) girerek üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) bünyesindeki birçok bölüme geçiş yapabilir ve lisans mezunu olabilirler.

 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler:

Aktüerya

Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme

Aktüerya Bilimleri

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi

Aktüerya ve Risk Yönetimi

Sigortacılık

Bankacılık

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

Bankacılık ve Finans

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

Bankacılık ve Finansman

Uluslararası Finans

Bankacılık ve Sigortacılık

Uluslararası Finans ve Bankacılık

Ekonometri

Uluslararası İşletme

Ekonomi

Uluslararası İşletmecilik

Ekonomi ve Finans

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Finansla Ekonometri

Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik

İktisat

Uluslararası Ticaret

İşletme

Uluslararası Ticaret ve Finans

İşletme Enformatiği

Uluslararası Ticaret ve Finansman

İşletme-Ekonomi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Lojistik Yönetimi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Sermaye Piyasası

Bankacılık ve Sigortacılık Programı ile Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı arasında çift anadal uygulaması mevcuttur.