Genel Sekreterlik

Gülperen Kordel
Genel Sekreter
Hülya Atalay Elibol
Genel Sekreter Yardımcısı

İstanbul Gedik Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 36. Maddesi, Genel Sekreterlik biriminin yapılanması, görevleri ve Genel Sekreterliğe bağlı Üniversite idari teşkilatını aşağıdaki şekilde tanımlamaktadır.

1) Üniversitenin idari organları; Genel Sekreterlik ve Genel Sekreterliğe bağlı olarak kurulan birimlerden oluşur.

2) Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki genel sekreter yardımcısı ve bağlı birimlerinden oluşur. Genel Sekreter Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

3) Genel Sekreterin görevleri şunlardır:

 • Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak
 • Senato, Yönetim Kurulu ve ilgili kurullarda oy kullanmadan raportörlük yapmak, bu konularda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak
 • Senato ile Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek
 • Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak
 • Basın ve halkla ilişkilerin yürütülmesini sağlamak
 • Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek
 • Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek
 • Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

4) Genel Sekreterliğe bağlı Üniversite idari teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur:

 • Genel Sekreterlik
 • Bilgi işlem Daire Başkanlığı
 • Mali İşler Daire Başkanlığı
 • Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı
 • Personel Daire Başkanlığı
 • İdari İşler Daire Başkanlığı
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
 • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
 • Hukuk Müşavirliği