Müdürün Mesajı

Kıymetli Öğrencilerimiz,

Gedik Meslek Yüksekokulumuza katılan her bireyin hayatında yeni bir sayfa açılmaktadır. Öğrencilerimiz, aldıkları ön lisans eğitimlerinin kendilerine kazandırdığı bilgi, deneyim ve perspektifler neticesinde geleceklerini şekillendirmekte ve mezuniyet sonrası gurur kaynağımız olmaktadır.

Hayata geçirmiş olduğumuz 3+1 uygulamalı eğitim modeli kapsamında genç, dinamik ve alanında uzman akademik kadromuz ve donanımlı laboratuvar-atölye altyapımız eşliğinde teorik bilgiyi gelişen teknoloji ile birleştirerek bölgesel, ulusal ve evrensel düzeyde birer ekonomik değer haline getirmek; bölgesinde teknik ve sosyal bir ortam yaratarak sanayi – toplum bütünleşmesine katkıda bulunmak; kesimler arasında iletişim ve işbirliği ortamını oluşturmak amacıyla sanayi sektörünün ihtiyaçlarına yönelik bilgi ve becerileri kazanmış, birikimli, nitelikli, yetkin bireyler ile kalifiye işgücü yetiştirmek için gayret göstermekteyiz.

Meslek Yüksekokulumuz programlarında öğrenim görmekte olan ve aramıza yeni katılacak tüm öğrencilerimize, Üniversitemizde geçirecekleri her anın farklı bir keyif vermesini; kazanılacak başarıların ve tecrübe edilecek deneyimlerin belirlenen hedeflere ulaşılması için atılan isabetli adımlara dönüşmesini diliyorum.

Sevgilerimle.

Dr. Emin Ahmet YEŞİL

MYO Müdürü