Engelsiz Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Gedik Üniversitesi Engelli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Yönetmeliği YÖK’ün onayı alınarak Resmi Gazete’nin 25 Kasım 2018 tarihli ve 30606 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

İstanbul Gedik Üniversitesi Engelli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, yerel, ulusal ve uluslararası platformlarda olmak üzere engellilik alanında bilimsel ve akademik araştırmaların yanı sıra eğitsel, kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetlerde bulunan akademik bir kuruluştur.

Merkezin amacı; toplum temelli rehabilitasyon kapsamında engelli bireylerin yaşam standartlarını ve bağımsızlık seviyelerini artırmak için araştırma ve uygulamalar yaparak onların eğitim-öğretime, sosyal hayata ve kültürel faaliyetlere eşit şekilde katılım haklarına ulaşmalarına destek olmak ve bu çalışmalar sonucunda geliştirilecek planlamalara, stratejilere ve politikalara katkı sunmaktır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181125-2.htm