444 5 438     info@gedik.edu.tr    GEBİS

Hukuk Fakültesi

İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi maddi ve coğrafik yönden erişebilir, İstanbul Anadolu Adliyesi’ne yakın konumda, çağın yeniliklerinin takip edildiği bir Yükseköğretim Kurumudur. Anayasanın temel ilkelerine, Hukuka ve insan haklarına saygılı, eşitliğin gözetildiği hem ulusal hem de uluslararası alanda kabul gören bir eğitim ortamı sağlamaktır.

İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin misyonu teorik bilgiyi, pratiğe dönüştürerek sorgulayan ve çözüm odaklı düşünebilen, uzlaştırıcı, yerel ve küresel sorunlara yönelik farkındalığı yüksek, iş dünyasına katma değer sağlayabilecek Hukukçuların ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişiminde etkin şekilde görev almaları amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, yargıç, savcı, noter, hukuk müşaviri, kamu yöneticisi gibi kamu hizmeti görecek nitelikli Hukukçuların yanı sıra, danışman, avukat, personel ve insan kaynakları yöneticileri gibi piyasa ekonomisinin gereklerini karşılayan ve özel hayatlarında da bilgili ve Devletin kurallarına vakıf Hukukçular, bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Haberler