Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Önleme Birimi

İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyeleri ve elemanları, idari ve sözleşmeli personeli ve öğrencileri olmak üzere Üniversite bileşenlerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine dair farkındalığını artırmak, onları toplumsal cinsiyete dayalı taciz, cinsel taciz ve saldırılar konusunda bilgilendirmek, bu vakalardan arındırılmış bir akademik ortamın sağlanması için gerekli önleme faaliyetlerinde bulunmak, bu vakalara bağlı olarak doğan sorunlara çözüm aramak, hukuki ve psikolojik destek vermek üzere  “Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddete Karşı Destek Birimi” kurulmasına senato tarafından karar verilmiştir. Üniversitelerde karşılaşılan her türlü şiddet ve saldırı olaylarına karşı üniversitemiz “Kadın Girişimciliği ile Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından hazırlanan “Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddete Karşı Destek Birimi Yönergesi ve Politika Belgesi” kurum içinde huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sunması açısından önem arz etmektedir.

Birimin yönergesi ve politika belgesi aşağıda  almaktadır.