SSBF Dergisi

SAĞLIK ve SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ
JOURNAL of HEALTH and SPORT SCIENCES (JHSS)

Üniversitemiz bünyesinde yayın hayatına başlayacak olan uluslararası hakemli/süreli dergilerimizde; özgün makalelere, bilimsel araştırmalara, çevirilere, kitap incelemelerine, güncel tartışma ve görüşlere yer verilecektir. Dergilerimiz, uluslararası indekslerde yer alma hedefiyle tüm yayın süreçlerini bu vizyon ile yönetecek olup ilk sayılarını Aralık 2018 tarihinde basılı ve e-dergi olarak akademik camiaya sunacaktır.

Akademik çalışmalarınızı jhss@gedik.edu.tr adresine göndermenizi rica ederiz.