Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programında, sağlık sektöründe teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan cihazların temel çalışma prensipleri, elektronik altyapısı, kurulum, bakım, onarım ve kalibrasyonları hakkında yeterli bilgi ve beceri kazandırılarak alanında uzman teknik eleman yetiştirilmektedir.

 

Gedik Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programında yoğun bir uygulamalı eğitim verilmektedir. Programımızda 3+1 müfredat sistemi uygulanmaktadır. Ders müfredatının 4. yarıyılının uygulaması Akademik veya Mesleki Eğitim şeklindedir. Öğrenci bu iki uygulamadan birini seçerek 4. yarıyılını tamamlamaktadır.

  • İşletmede Mesleki Eğitimuygulamasını seçen öğrenci, 4. Yarıyılda haftanın 5 günü gideceği işletmenin mesai saatleri içinde mesleki uygulama yapar. Bu uygulamanın yanı sıra öğrenci, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi-II, Türk Dili-II ve İngilizce-II derslerini çevrimiçi/uzaktan alır. Mesleki Eğitim uygulamasını seçen öğrenci yaz stajı yapmaz.
  • Akademik Eğitimiseçen öğrenci, dönem içinde iş yeri uygulamasına gitmez. Müfredatında belirtilen Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi-II, Türk Dili-II ve İngilizce-II derslerinin yanı sıra üç adet Ortak MYO Dersi veya Mesleki Seçmeli Ders alır ve yaz stajını tamamlar.

 

Böylece öğrenci mesleğini ve çalışma ortamını yerinde görerek yakinen tanımakta, mezun olmadan mesleği hakkında tecrübe kazanarak iş başvurularında özgeçmişlerine yazabilecekleri bir iş tecrübesine sahip olabilmektedirler. Akademik olarak ilerlemek isteyen öğrencilerimiz ise Dikey Geçiş Sınavına ve dört yıllık fakültelere hazır bir şekilde mezun olabileceklerdir.

Amacımız

Hastaneler ve tıbbi cihaz üretimi ve satışı yapan şirketlerde iş olanağı olan bu programda öğrenciler; biyomedikal cihazların temel prensiplerini, kurulum, bakım, onarım ve kalibrasyonlarını yapmayı, bu amaçla ölçü ve test aletlerini kullanmayı, bilgisayar kullanmayı, teknik rapor, proje ve şartname hazırlamayı, tıbbi cihazlardaki yasal mevzuatı ve akreditasyon kriterlerini, mühendislik ve tıp bilimi arasındaki koordinasyonu öğrenmektedirler.

Sağlık sektöründe teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan alet ve cihazların bakım, onarım ve işletme alanlarında çalışacak alanında uzman teknik elemanları yetiştirmektir.

Hedefimiz

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanında gelecek vadeden öğrenciler yetiştirerek ve seçkin öğretim kadrosunu genişleterek yenilikçi, fark yaratan, değer üreten, mükemmeliyetçi küresel bir program yapısı oluşturmak.

Kimler Bu Programa Başvurabilir?

Sürekli olarak gelişen ve gelişmeye de devam edecek biyomedikal alanı sağlık sektörünün en önemli parçalarından biridir. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programı olarak hem sağlık hem de teknik konulara ilgi duyan, yeni teknolojileri takip etmeyi seven ve sağlık sektörünün içinde yer almak isteyen öğrencilerimizi bekliyoruz.

Mezuniyet Sonrası

Okulu başarı ile bitiren öğrenciler “Biyomedikal Cihaz Teknikeri” unvanı alırlar. Mezunlar tıbbi cihaz üretimi ve satışı yapan biyomedikal ve elektronik firmaları ile hastanelerin biyomedikal teknik servislerinde iş imkânı bulabilmektedirler.  Akademik olarak ilerlemek isteyen öğrencilerimiz ise Dikey Geçiş Sınavına girerek dört yıllık fakültelere de devam edebilmektedirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programı mezunlarının dikey geçiş yapabilecekleri lisans bölümleri;

  • Biyomedikal Mühendisliği,
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
  • Elektronik Mühendisliği,
  • Makine Mühendisliği,
  • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğidir.