Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ

Teorik bilgiyi gelişen teknolojik uygulamalar ile birleştirerek, evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, bölgesinde teknik ve sosyal bir ortam yaratarak sanayi – toplum bütünleşmesine katkıda bulunan, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı ve etik değerlere sahip bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere ve çevreye saygılı işgücü yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

İşletmede mesleki eğitimi ön plana çıkaran eğitim modelimiz ve nitelikli akademik kadromuz ile teknik, sosyal ve sağlık alanlarında nitelikli bilgi, beceri ve uygulama yapabilme yetisine sahip, çağın gerektirdiği yeniliklere uyum sağlayabilecek, geniş bir perspektif ile düşünüp üretebilen, toplumsal değerlere saygılı bireylerin yetişmesine olanak tanıyan; araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında üreteceği yenilikçi projeler ile fark yaratan, ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı sağlayan, mükemmeliyetçi bir yükseköğretim kurumu olmaktır.