Ortak Dersler Bölümü

Ortak Dersler Bölümümüz, üniversitemizde 2547 sayılı YÖK Kanununun 5. Maddesinin ı bendi gereğince okutulması zorunlu olan Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil (İngilizce) derslerinin (Yabancı öğrenci statüsündeki (YÖS) öğrencilerimiz dahil) yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu kapsamda, ilgili dersler Rektörlük Servis dersleri altında yer almaktadır. Derslerimiz, üniversitemiz Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden (senkron ve/veya asenkron olarak) yürütülmektedir.

Bölümümüzde yer alan ortak zorunlu dersler ile öğrencilerimizin ilgili alanlarda bilgi ve yetkinliklerini artırmak hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz ve mezunlarımızın geçmişten günümüze bilgilerini destekleyen ders içerikleri ile modern dünyada daha güçlü yer almalarına, dil ve anlatım tekniklerini doğru şekilde kullanmalarına, ulusal ve uluslararası platformlarda yabancı dilde(İngilizce) iletişim becerilerini geliştirmelerine katkı sunmak amacı ile müfredatlar oluşturulmaktadır.