Misyon – Vizyon

MİSYON

Bilimsel bilgiyi, insan, doğa ve teknoloji bütünselliği içinde kullanarak evrensel değerler üretebilen eğitim ve araştırma üniversitesi olmak.

VİZYON

Seçkin öğretim kadrosu ile geleceği şekillendirebilecek bireyleri sürdürülebilir eğitim programları ile yetiştiren yenilikçi, fark yaratan, değer üreten, mükemmeliyetçi küresel bir üniversite olmak.

TEMEL DEĞERLER

  • Demokrasi ve hukuk ilkelerine bağlılık,
  • Etik ilkelere saygı,
  • Kalite ve verimlilik,
  • Farklılaşma ve fark yaratma,
  • Tüm paydaşlarla işbirliği ve bütünleşme,
  • Yenilik, yaratıcılık ve girişimcilik,
  • Kültürel, sanatsal ve toplumsal duyarlılık,
  • Sürdürülebilir yaşam ilkelerine bağlılık,
  • Çevreye ve doğaya duyarlılık.