Elektrik

Elektrik Programı eğitim faaliyetlerine 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında başlamıştır. Örgün ve İkinci öğretim olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Programımızda yeterli yetkinliğe sahip 3 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Elektrik-Elektronik Ölçme, Elektrik Makineleri ve Bilgisayar Laboratuvarlarında uygulamalı eğitim verilmektedir. Ayrıca programımızda 3+1 eğitim modeli ile İşletmede Mesleki Eğitim yapılması imkanı vardır.

Misyonumuz

 • Öğrencilerine tüm dünyada geçerli etkin bir eğitim sunmak,
 • Çalışma hayatına rekabet gücü yüksek, bireysel-mesleki ve etik standartları en üst düzeyde karşılayabilecek tam donanımlı mezunlar yetiştirmek,
 • Sanayi ve Hizmet sektöründeki deneyimini eğitimle bütünleştirmiş, niteliğini uluslararası standartlarda sürekli değerlendiren, alanında öncü, araştırma – geliştirme üniversitesi olmak

Vizyonumuz

Üniversitemizin vizyonu olan; seçkin öğretim kadrosu ile geleceği şekillendirebilecek bireyleri yetiştiren yenilikçi, fark yaratan, değer üreten, mükemmeliyetçi küresel bir üniversite olmak, elektrik bölümü olarak bizim de vizyonumuzu belirlemektedir. Bizde elektrik bölümü olarak, deneyimli öğretim kadromuzla girişimci, yenilikçi, fark yaratabilen, başarılı, özgüvenli öğrenciler yetiştirebilmek ve onlara güzel bir gelecek sunabilmektir.

Hedeflerimiz

 • Programın hedefi öğrencilerini çağın gerektirdiği bilgi teknolojileri ile donatmaktır. Bu kapsamda;
  • İş güvenliğine uyarak elektronik cihazları kullanabilme ve temel ölçümleri yapabilmek
  • Temel elektrik devrelerini tasarlamak ve çözmek
  • Bilgisayar destekli devre tasarımı ve teknik çizim yapmak
  • Temel analog ve dijital elektronik devrelerin analiz ve tasarımını yapmak
  • Elektrik şebekesi ile ilgili teorik ve pratik bilgileri kullanabilme
  • Temel elektrik devrelerin analiz, tasarımı ve arıza gidermesini yapmak
  • Elektrik makinelerinin teorik ve pratik bilgileri kullanabilme ve arıza giderebilmek
  • Etik değerlere uyarak kalite yönetimini işletmelerde uygulamak ve girişimde bulunabilmek
  • Bilişim teknolojileri ile etkili iletişim kurmak ve mesleki bilgilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Amaç

Bu programın temel amacı ülke kalkınmasında başta sanayi olmak üzere, kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecek iyi derecede mesleki bilgiye sahip ve bilgisini pratikte uygulayabilen, uluslararası alanda çalışabilecek nitelikli teknik eleman ve yönetici adayları yetiştirmektir.

Programın Amacı

Bu programın temel amacı ülke kalkınmasında başta sanayi olmak üzere, kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecek iyi derecede mesleki bilgiye sahip ve bilgisini pratikte uygulayabilen, uluslararası alanda çalışabilecek nitelikli teknik eleman ve yönetici adayları yetiştirmektir.

Öğrencinin iş hayatına kendini daha iyi hazırlayabilmesi için okul ile endüstri arasında güçlü bir ilişkinin kurulması gerekliliğinden hareketle, okulumuz sanayi ve Üniversite işbirliği çerçevesinde, gözlem ve karar verme becerileri, problemi tanımlama, deney ve tecrübe ile kavranan teoriyi tatbik ederek alıştırma yapmalarını sağlayarak nitelikli teknik eleman yetiştirmeyi planlamıştır. Programdan mezun olan örgencilerin kazandıkları unvan “Elektrik Teknikeri” unvanıdır.

Elektrik ve Enerji sektörü; enerjisini dışa bağımlı üreten, gelişmekte olan ve nüfusu hızla artan ülkelerde geçmişte olduğu gibi hızla büyümektedir. Bu nedenle dünya genelinde enerji kaynaklarının kısıtlı oluşuna bağlı olarak enerji sorunu sürekli olarak gündemde kalmaktadır. Ülkemiz enerji sektörü; koşullar, gereksinimler, ekonomik ve uluslar arası ilişkiler nedeniyle dışa bağımlılık içindedir. Özellikle endüstride kolay kullanılabilir, taşınabilir ve insan hayatının birçok alanına girmiş olmasıyla elektrik enerjisi büyük bir önem taşımaktadır. Sanayileşmenin artışıyla yaygınlaşan elektrik kullanımı, elektrik konusunda eğitimli insan gücü açığını ortaya çıkarmıştır. Elektrik Programı da gelişen teknolojiyi ve piyasayı takip eden sektöre nitelikli elektrik teknikerleri yetiştirerek bu açığı kapayacağı düşünülmektedir.

Ülkemizde elektrik üretimi, elektriğin denetim altına alınması, dağıtımı, ölçülmesi ve kullanılan elektrik makinelerinin bakım onarımı alanlarında hizmet verecek iyi yetişmiş ara eleman gücüne olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Elektrik-elektronik sektörü, ekonomik ve teknolojik özellikleri nedeniyle diğer sanayi kollarını yakından etkileyen önemli bir anahtar konumundadır. Bu nedenle elektrik elektronik sektörü, dünya üretim hacminde çalıştırdığı işçi sayısı, sanayinin tüm alanları üzerindeki etkisi ve dünya sanayi üretiminin %10’dan fazlasını yaratması nedeniyle en büyük ve lider sanayilerden birini oluşturmaktadır. Elektrikli makineler ve elektronik sanayi ürünlerinin üçte biri, çoğunluğu bu sanayi tarafından yeniden işlenen veya kullanılan ara ürünlerdir; geri kalanı da doğrudan nihai kullanıma yöneliktir.

Türk Elektrik-Elektronik Sanayinin sürekli gelişiyor ve kendini yeniliyor olması, dünya teknolojilerine uyum sağlamada ve yeni teknolojileri benimsemede gösterdiği çabukluk, sektörün parlak geleceğine işaret etmektedir. Bu bakımdan, ülkemizin uluslararası piyasalarda yer edinebilmesi için, elektrik-elektronik sanayimizin hem ihracata dönük ürünlerinde, hem de sanayinin tüm alanları için geliştirilen teknolojilerde öncü olması bu sektörde teknik ara eleman açığını da ortaya çıkarmıştır.

Bunun yanında, her türlü elektrik tesisat ve makinelerinin kurulması ve işletilmesi, bunlarla ilgili üretim alanlarında imalata konu olan elektrik malzemeleri ve ünitelerinin tasarlanması ve tesisat projelerinin çizilmesi konularında uygulamaya dönük ara eleman açığı günden güne artmaktadır.

Kimler Bu Programa Başvurabilir?

Elektrik teknikeri olmak isteyenlerin; Normalin üzerinde genel yeteneğe sahip, Fen bilimlerine özellikle matematik ve fizik bilimine ilgili ve bu alanda başarılı, dikkatli, tedbirli ve sabırlı, sorumluluk duygusu gelişmiş, zor şartlar altında çalışabilen, çabuk ve doğru karar verebilen, ekiple çalışmasını seven kimseler olmaları gerekir.

Mezuniyet Sonrası

Bu programdan mezun olan öğrenciler; Kamuda, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Devlet Su İşleri, Makine Kimya Enstitüsü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarla, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler. Yine özel sektör şirketlerinin teknik servis bölümleri, çeşitli fabrikalarda bakım imalat ve üretim bölümlerinde, enerji dağıtım şirketleri, enerji üretim iletim şirketleri, yenilenebilir enerji sektöründe, araştırma geliştirme şirketleri, yapılarda teknik hizmetler bölümlerinde, serbest çalışan mühendislerin yanında, sanayide, tüm bu iş kollarında değişik pozisyonlarda çalışabilirler. Ayrıca meslekleri ile ilgili kendileri isterlerse özel işyeri açabilmektedirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler

 • Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Biyomedikal Mühendisliği
 • Elektrik Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Enerji Yönetimi
 • Fizik
 • Fizik Mühendisliği
 • Havacilik Elektrik Ve Elektroniği
 • Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği
 • Mekatronik Mühendisliği
 • Meteoroloji Mühendisliği
 • Uçak Elektrik Ve Elektroniği
 • Uzay Bilimleri Ve Teknolojileri
 • Uzay Mühendisliği
 • Yazilim Mühendisliği