Çocuk Gelişimi

Değişen bilim, teknoloji, eğitim ve sağlık gereksinimleri doğrultusunda 0-18 yaş sağlıklı/özel gereksinimli çocuk ve gençlerin gelişimine ve eğitimine destek veren,  aileleri ve toplumu çocuğun sağlıklı gelişimi ve eğitimi konusunda aydınlatan, bakım, koruma, eğitim ve araştırma becerilerine sahip, alanın ara eleman ihtiyacını karşılayacak çocuk gelişimciler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Misyonumuz; değişen bilim, teknoloji, eğitim ve sağlık gereksinimleri doğrultusunda 0-18 yaş sağlıklı/özel gereksinimli çocuk ve gençlerin gelişimine ve eğitimine destek veren,  aileleri ve toplumu çocuğun sağlıklı gelişimi ve eğitimi konusunda aydınlatan, bakım, koruma, eğitim ve araştırma becerilerine sahip, alanın ara eleman ihtiyacını karşılayacak çocuk gelişimciler yetiştirmektir.

Vizyonumuz; Yaratıcı, güvenli, toplumsal değerleri bilen, bakım, eğitim hizmeti verebilen, ulusal ve uluslar arası sağlık ve eğitim alanında öncelikle tercih edilen çocuk gelişimcileri yetiştiren bir bölüm olmaktır.

Hedef

 • Çocuk Gelişimi ve eğitimi alanında ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri bakım ve eğitim alanlarında kullanabilen,
 • Çocuk gelişimi, bakım, sağlık ve eğitim alanındaki bilimsel araştırmaları, eğitimi yönlendiren teknoloji ve politikaları izleyebilen,
 • Çocuk gelişimi ve eğitimi alanındaki sorunları tanımlayabilen ve çözüm üretimine destek verebilen,
 • Ülkenin geleceğine yön verecek çocuk ve gençlerin sağlıklı gelişimlerinin ve eğitimlerinin önemini bilen,
 • Mesleki sorumluluklarının bilincinde ve etik değerlere bağlı,
 • Yenilikçi düşüncelere açık, değerler konusunda bilinçli, özenli, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olan,
 • Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek mesleki alanda kendini geliştirebilen,
 • Etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilen
 • Toplumsal olaylara duyarlı olan ve bireysel sorumluluk alabilen,
 • Eğitim ve sağlık ekibi içinde yeterli ve etkin biçimde rol alabilen,
 • Farklılıklara ve insan haklarına saygılı çocuk gelişimciler yetiştirmektir.

Kimler Bu Programa Başvurabilir?

Ortaöğretim eğitimini tamamlamış tüm öğrenciler programımıza başvurabilmektedir.

Mezuniyet Sonrası

 • Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde Okul Öncesi Eğitimcisi,
 • Okul Öncesi Kurumlarda Eğitimci,
 • Özel Eğitim Kurumlarında Grup Eğitimcisi,
 • Kaynaştırma Okullarında Öğrenci Koçluğu (Yardımcı Öğretici),
 • MEB ve Belediyelerde Okul Öncesi Eğitim Elemanı,

Evde Çocuk Bakıcılığı,

 • Hastane Okullarında yardımcı eğitimci,
 • Yataklı Tedavi Veren Kurumlarda yardımcı eğitimci,
 • Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumlarında yardımcı eğitimci
 • Ana Çocuk Sağlığı Merkezlerinde yardımcı eğitimci,
 • Çocuk Yayınları ve Oyuncakları sektörlerinde tasarımcı,
 • Radyo ve televizyondaki çocuk ve gençlik programlarının ve eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde.
 • Çocuk tiyatrolarında ve çocuk filmlerinin, çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi yayınların hazırlanmasında çocuk gelişimiyle ilgili çalışmalarda görev yapabilirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler

 • Okul Öncesi Öğretmenliği
 • Çocuk Gelişimi
 • Özel Eğitim

İSTİHDAM OLANAKLARI

Programımızda mezun olan öğrencilerimiz;

 • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Özel kreş ve anaokullarında, idareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı olarak. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokulu ve İlköğretimlere bağlı anasınıflarında Usta öğretici olarak. Ana Çocuk Sağlığı Merkezlerinde, Yataklı Tedavi Veren Kurumlarda ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumlarında, bakıcı anne olarak. Çocuk Yayınları ve Oyuncakları sektörlerinde tasarımcı olarak. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nda, Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu çocuk yuvaları, Aile Danışma Merkezleri ve yetiştirme yurtlarında. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde ve hastanelerde. Çocuk hastaneleri ve hastane okullarında, Adalet Bakanlığı’na bağlı çocuk mahkemelerinde ve eğitim evlerinde. Radyo ve televizyondaki çocuk ve gençlik programlarının ve eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde. Çocuk tiyatrolarında ve çocuk filmlerinde. Çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi yayınların hazırlanmasında Çocuk gelişimiyle ilgili çalışmalarda görev yapabilirler.

*Mezunlar ayrıca “Meslek Yüksekokulu Mezunları ve Açık öğretim Ön lisans Mezunlarının Lisans Programına Geçiş Yönetmeliği’nden yararlanılarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde dikey geçiş sınavı ile “Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Gelişimi , Okul Öncesi Öğretmenliği”  lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilir.