İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği  bir işyerinde çalışanın, üretimin ve işyerinin daha sağlıklı ve verimli olabilmesi için yapılması ve sürekli geliştirilmesi gereken bilimsel ve sistematik çalışmaların bütünüdür.

İstanbul Gedik Üniversitesi  Meslek Yüksek Okulu  İş Sağlığı ve Güvenliği Programı olarak;

Hedefimiz,

Öğrencilerine sağladığı üstün bilgi ve meziyetler ile  gelecek nesillere sağlık ve güven içinde çalışma ortamı sağlayacak yeni  İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri yetiştirmek konusunda  güvenilir ve sağlam adımlarla ilerlemeye devam etmektir.

Vizyonumuz,

Programa  katılan  öğrencilerin  ufkunu açan ve mesleğe bakış açısını değiştiren eğitim anlayışıyla, eğitimin ilk günlerinden itibaren işini seveceğine  ve başarıyla yapacağına olan inancının tam olarak yerleşmesini sağlamak.

Misyonumuz,

Kurulacak olan “ İstanbul Gedik Üniversitesi Uygulama OSGB”mizin de katkıları ile birlikte öğrenilen programda öğrenilen üst düzey  bilgilerin,  gerçek hayatta ve iş hayatında uygulanması  konusunda da  öğrencilere sağladığı faydaları katlayarak arttırmaktır.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) yayınlarına göre, Dünya’da 2,8 milyar çalışandan 270 milyon çalışan iş kazası geçirmekte,160 milyon çalışan ise meslek hastalıklarına yakalanmaktadır. İş kazası veya meslek hastalıkları sonucu her yıl 2,2 milyon çalışan hayatını kaybetmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun 2008 yılı verilerine göre Türkiye’de 1.170.248 işyeri faaliyet göstermiş ve 8.802.989 işçi istihdam edilmiştir. Bu iş yerlerinde 72.963 iş kazası, 539 meslek hastalığı vakası meydana gelmiş, bunların 866’sı ölümle sonuçlanmıştır. 2008 yılında iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu kaybedilen iş günü sayısı ise 1.865.115 olmuştur.

Bu kayıpları önlemek için, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, toplumda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilinç artırımı ve güvenlik kültürünün oluşturulmasının yanı sıra hayat boyu öğrenme ve eğitim büyük önem taşımaktadır.

Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini sunan profesyoneller; iş yeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarıdır. Bu iki meslek grubunun yetiştiği okullar; tıp fakülteleri, mühendislik fakülteleri, teknoloji fakülteleri (teknik eğitim fakülteleri), fen ve fen-edebiyat fakültelerinin fizik ve kimya bölümleri ile meslek yüksekokullarının İş Sağlığı ve Güvenliği programı mezunlarıdır.

Avrupa Birliği süreci uyum yasalları çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan “İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” iş yerlerinde iş güvenliğinden sorumlu mühendis ve teknik elemanların istihdamını zorunlu kılmaktadır.

Program mezunları, tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve kampus şeklinde okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri” olarak görev alabilirler.

Bu kapsam da;

 • Sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratılması,
 • Tehlikelerin kaynağında yok edilmesi,
 • Çalışan insanın bu ortamda tüm dikkatini işine vererek kaliteli hizmet üretmesi,
 • Herhangi bir kaza sonucu yasal, vicdanî ve malî sorumlulukları en aza düşürmek ve işletmenin karının artırılması amaçlanır.

Teorik ve uygulamalı eğitim sonucu öğrenciler;

 • İş yeri çalışma yönetiminin güvenliğini sağlayabilecek, İş sağlığı ve güvenliği kayıt, dosyalama, izleme yönetimine hakim,
 • Felâket bazlı tam acil durumlarla ilgili yasal prosedür takibi ve uygulanmasını yapabilen,
 • Başta işyeri olmak üzere, profesyonel acil durum kuruluşları ve bölgedeki komşularla haberleşme ve organizasyon konusunda danışmanlık hizmeti sunabilen,
 • Risk analizleri, çözüm önerileri ve buna bağlı plânlama ile bütçelendirmelerini yapabilen,
 • Çevre güvenliği ile ilgili plânlama ve yönetim bilgisi ile donanmış,
 • Başta işyeri olmak üzere, profesyonel acil durum kuruluşları ve bölgedeki komşularla haberleşme ve organizasyon konusunda danışmanlık hizmeti sunabilen,
 • Mesleğinin gerektiği lisan bilgisine sahip hale gelecektir.

İstanbul Anadolu yakasında Kartal – Pendik – Tuzla Sanayi Bakımından oldukça yoğun önemli bir yerleşim avantajına sahip olduğundan sürekli gelişmekte olup, ülke ekonomisine de yüksek oranda katma değer kazandırmaktadır.

6331 sayılı iş sağlığı güvenliği yasası gereği tüm işyerlerinde zorunlu olarak bulundurulması gereken İş Güvenliği Uzmanlarının yetiştirilmesi için bu programın açılmasına gereksinim duyulmaktadır.

Programdan mezun olabilmek için 4 yarıyıl süresinde belirtilen ders ve kredileri almaları ve 30 işgünü staj yapmaları öngörülmüştür.