Kurullar ve Komisyonlar

KALİTE KOMİSYONU
Başkan Prof. Dr. Nihat AKKUŞ Komisyon Başkanı
Üye Prof. Dr. Abuzer PINAR Komisyon Başkan Vekili, Rektör Yardımcısı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü, MYO Müdür V.
Üye Prof. Dr. Arif DEMİR Mühendislik Fakültesi Dekan V.
Üye Prof. Dr. Tülay ORTABAĞ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Üye Prof. Dr. Sefa ÇETİN İİSBF Temsilcisi
Üye Prof. Dr. Ömer Ziya CEBECİ Mühendislik Fakültesi Temsilcisi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Polat TOPUZ Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
Üye Prof. Dr. Fazıl Kerim ATAMER Hukuk Fakültesi Dekanı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ayşen ÇOBAN DİNÇSOY Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi
Üye Öğr. Gör. Merve TURHAN Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Üye Dr. Öğr. Üyesi Nilay UTLU Spor Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
Üye Genel Sekreter Genel Sekreter
Üye Strateji Geliştirme Daire Başkanı Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Üye Öğrenci İşleri Daire Başkanı Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Üye Personel Daire Başkanı Personel Daire Başkanı
Üye Öğrenci Temsilcisi Öğrenci Temsilcisi
STRATEJİ PLANLAMA EKİBİ
Başkan Prof. Dr. Abuzer PINAR Rektör Yardımcısı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü, MYO Müdür V.
Üye Prof. Dr. Arif DEMİR Mühendislik Fakültesi Dekan V.
Üye Prof. Dr. Sefa ÇETİN İİSBF Temsilcisi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Serdar SAMUR Spor Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
Üye Dr. Öğr. Üyesi C. Arsal ARISAL Güzel San. ve Mim. Fak. Temsilcisi
Üye Doç. Dr. Gülsün Ayhan AYGÖRMEZ Hukuk Fakültesi Temsilcisi
Üye Doç. Dr. Özden ASLAN ÇATALTEPE Mühendislik Fakültesi Temsilcisi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Polat TOPUZ Gedik Meslek Yüksekokulu Temsilcisi
Üye Öğr. Gör. Merve TURHAN Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Üye Öğr. Gör. Kübra KENDAL Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
Üye Genel Sekreter Genel Sekreter
Üye Strateji Geliştirme Daire Başkanı Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Üye Öğrenci Temsilcsi Öğrenci Temsilcisi
STRATEJİ GELİŞTİRME (YÖNLENDİRME) KURULU
Başkan Prof. Dr. Nihat AKKUŞ Rektör
Üye Prof. Dr. H. Şaduman OKUMUŞ Rektör Yardımcısı, İİSBF Dekanı
Üye Prof. Dr. Fazıl Kerim ATAMER Hukuk Fakültesi Dekanı
Üye Prof. Dr. Tülay ORTABAĞ Sağlık Bilimleri Dekan V.
Üye Prof. Dr. Mehmet Yavuz TAŞKIRAN Rektör Yardımcısı, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Üye Prof. Dr. Arif DEMİR Mühendislik Fakültesi Dekan V.
Üye Prof. Hayriye KOÇ BAŞARA Güzel San. ve Mim. Fak. Dekan V.
Üye Prof. Dr. Abuzer PINAR ÜYK Seçilmiş Üye
Üye Prof. Dr. Adnan ŞİŞMAN ÜYK Seçilmiş Üye
Üye Prof. Dr. Berin ERGİN ÜYK Seçilmiş Üye
Üye Genel Sekreter Genel Sekreter
Üye Öğrenci Temsilcisi Öğrenci Temsilcisi
ETİK KURUL KOMİSYONU
Başkan Prof. Dr. Berin ERGİN Hukuk Fakültesi Temsilcisi
Üye Prof. Dr. Mehmet Yavuz TAŞKIRAN Rektör Yardımcısı, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Üye Prof. Dr. Süha ATATÜRE İİSBF Temsilcisi
Üye Prof. Dr. Tülay ORTABAĞ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Üye Doç. Dr. Murat DANIŞMAN Mühendislik Fakültesi Temsilcisi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Nihan YARMACI Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi
Üye Genel Sekreter Genel Sekreter
Yedek Üye Prof. Dr. Selma ÇETİNER Hukuk Fakültesi Temsilcisi
Yedek Üye Prof. Dr. Sefer ADA Spor Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
Yedek Üye Dr. Öğr. Üyesi Ece ERBUĞ İİSBF Temsilcisi
Yedek Üye Dr. Öğr. Üyesi Barış YALINKILIÇ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi  Temsilcisi
Yedek Üye Prof. Dr. Mehmet Ali BAYKAL Mühendislik Fakültesi Temsilcisi
Yedek Üye Dr. Öğr. Üyesi Hasan Uğur ÖNCEL Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
Yedek Üye Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter Yardımcısı
YAYIN KOMİSYONU
Başkan Prof. Dr. Abuzer PINAR Rektör Yardımcısı
Üye Prof. Dr. Adnan ŞİŞMAN İİSBF Öğretim Üyesi
Üye Prof. Dr. Kerim ATAMER Hukuk Fakültesi Dekanı
EĞİTİM ÖĞRETİM MEVZUAT KOMİSYONU
Başkan Prof. Dr. H. Şaduman OKUMUŞ Rektör Yardımcısı, İİSBF Dekanı
Üye Prof. Dr. Abuzer PINAR Rektör Yardımcısı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü, MYO Müdür V.
Üye Prof. Dr. Sefa ÇETİN İİSBF Temsilcisi
Üye Prof. Dr. Sefer ADA Spor Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Candan AYLA Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi
Üye Prof. Dr. Kerim ATAMER Hukuk Fakültesi Dekanı
Üye Prof. Dr. Arif DEMİR Mühendislik Fakültesi Dekan V.
Üye Dr. Öğr. Üyesi Fatih YALÇIN Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
Üye Öğr. Gör. Merve TURHAN Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Üye Genel Sekreter Genel Sekreter
 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE ERASMUS KOMİSYONU
Başkan Prof. Dr. H. Şaduman OKUMUŞ Rektör Yardımcısı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Melek YURDAKUL Eğitim Dili İngilizce Olan Lisansüstü Program (Sosyal) Koordinatörü
Üye Dr. Öğr. Üyesi Metin TOPTAŞ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Üye Dr.Öğr.Üyesi Candan AYLA Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Mazlum DOĞAN Hukuk Fakültesi Temsilcisi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜLLÜ Mühendislik Fakültesi Temsilcisi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Fatih TARLAK Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hakan ÖZKAN Spor Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Mert TOLON Eğitim Dili İngilizce Olan Lisansüstü Program (Mühendislik) Koordinatörü
Üye Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Yabancı Diller Yüksekokulu Temsilcisi
Üye TÖMER Müdürü TÖMER Temsilcisi
Üye Uluslararası Ofis Direktörü Uluslararası Ofis Direktörü
BOLOGNA EŞGÜDÜM ALT KOMİSYONU
Başkan Prof. Dr. Abuzer PINAR Rektör Yardımcısı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Nilay UTLU KARACA Spor Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZCAN İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Üye Doç. Dr. Haslet EKŞİ KOÇAK Mühendislik Fakültesi Temsilcisi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Pınar ERKAN BURSA Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ergül BALLI Gedik Meslek Yüksekokulu Temsilcisi
Üye Genel Sekreter Genel Sekreter
Üye Öğrenci İşleri Daire Başkanı Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Veri Giriş Elemanı Dr. Öğr. Üyesi Rıza DİLEK Gedik Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi
Veri Giriş Elemanı Arş. Gör. Nazlı BADAK İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi
BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU
Başkan Prof. Dr. Abuzer PINAR Rektör Yardımcısı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü, MYO Müdür V., Bologna Uzmanı
Üye Prof. Dr. H. Şaduman OKUMUŞ Eğitim-Öğretimden Sorumlu Rektör Yardımcısı
Üye Öğrenci İşleri Daire Başkanı Öğrenci İşleri Daire Başkanı, Eğitim-Öğretim Planlama Birimi Müdürü, AKTS/DS Sorumlusu
Üye Strateji Geliştirme Daire Başkanı Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Üye Uluslararası Ofis Direktörü Uluslararası Ofis Direktörü
Üye ERASMUS Koordinatörü ERASMUS Koordinatörü
Üye Öğrenci Konseyi Başkanı/Üye Öğrenci Konseyi Başkanı/Üye
BURS KOMİSYONU
Başkan Prof. Dr. Abuzer PINAR Rektör Yardımcısı, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Üye Prof. Dr. Sefer ADA Spor Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
Üye Prof. Dr. Berin ERGİN Hukuk Fakültesi Temsilcisi, Adalet MYO Müdür V.
Üye Prof. Dr. Sefa ÇETİN İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Tuba KARAHAN Mühendislik Fakültesi Temsilcisi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Nihan YARMACI Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YAĞIMLI Mühendislik Fakültesi Temsilcisi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Fatih YALÇIN Gedik Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
Üye Genel Sekreter Genel Sekreter
ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ TEMSİLCİLERİ
Başkan Prof. Dr. Tülay ORTABAĞ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Koordinatör Öğr. Gör. İrem ALTAN Meslek Yüksekokulu Temsilcisi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ayla TAŞKIRAN Spor Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
Üye Prof. Dr. Berin ERGİN Hukuk Fakültesi Temsilcisi, Adalet MYO Müdür V.
Üye Öğr. Gör. Beylem AKKUŞ Gedik Meslek Yüksekokulu Temsilcisi
Üye Öğr. Gör. Merve TURHAN Yabancı Diller Yüksekokulu Temsilcisi
Üye Arş. Gör. Ozan ÇOBAN Mühendislik Fakültesi Temsilcisi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Hilal KUVVETLİ YAVAŞ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Üye Öğr. Gör. Anday TÜRKMEN Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi
Üye Arş. Gör. Sıla YILMAZ Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
Üye Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Müdürü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Müdürü
Üye Öğrenci İşleri Daire Başkanı Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Öğrenci Temsilcisi Öğrenci Konseyi Başkanı/Üye Öğrenci Konseyi Başkanı
KÜTÜPHANE KOMİSYONU
Başkan Prof. Dr. Abuzer PINAR Rektör Yardımcısı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü, MYO Müdür V.
Üye Prof. Dr. Selma ÇETİNER Hukuk Fakültesi Temsilcisi
Üye Prof. Dr. Süha ATATÜRE İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Üye Doç. Dr. Gökhan BULUT Mühendislik Fakültesi Temsilcisi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Nilay UTLU Spor Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÇOBAN DİNÇSOY Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi
Üye Gülperen KORDEL Kütüphane Daire Başkan V.
AÇIK ERİŞİM DANIŞMA KURULU
Başkan Prof. Dr. Abuzer PINAR Rektör Yardımcısı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ümit BOZOKLU İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ayşin ŞİŞMAN Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi
Üye Prof. Dr. Selma ÇETİNER Hukuk Fakültesi Temsilcisi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Nilay UTLU Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Temsilcisi
Üye Gülperen KORDEL Kütüphane Daire Başkan V.
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU
Başkan Prof. Dr. Nihat AKKUŞ Rektör
Başkan V. Prof. Dr. H. Şaduman OKUMUŞ Rektör Yardımcısı, İİSBF Dekanı
Üye Prof. Dr. Mehmet Yavuz TAŞKIRAN Rektör Yardımcısı, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Üye Prof. Dr. Fazıl Kerim ATAMER Hukuk Fakültesi Dekanı
Üye Prof. Dr. Hayriye KOÇ BAŞARA Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekan V.
Üye Prof. Dr. Arif DEMİR Mühendislik Fakültesi Dekan V.
Üye Prof. Dr. Feriha ERFAN KUYUMCU Mühendislik Fakültesi Temsilcisi
Üye Prof. Dr. Tülay ORTABAĞ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Üye Dr. Öğr. Üyesi Lamia MAMMADOVA İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Emel BİROL Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Meltem KASAPOĞLU Meslek Yüksekokulu Temsilcisi
Üye Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Teknoloji Transfer Ofisi Temsilcisi
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU
Kartal Yerleşkesi İSG Kurulu
İşveren Vekili Prof. Dr. Abuzer PINAR Rektör Yardımcısı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü, MYO Müdür V.
İşyeri Hekimi İşyeri Hekimi İşyeri Hekimi
İSG Uzmanı İSG Uzmanı İSG Uzmanı
Üye Genel Sekreter Genel Sekreter
Üye Personel Daire Başkanı Personel Daire Başkanı
Üye Mali İşler Daire Başkanı Mali İşler Daire Başkanı
Üye Arş. Gör. Eray OĞUZ Araştırma Görevlisi
Üye Aziz Tuğrul BURAN İdari İşler Uzmanı
Üye Yıldız CAN Hemşire
Spor Bilimleri İSG Kurulu
İş Veren Vekili Prof. Dr. M. Yavuz TAŞKIRAN Rektör Yardımcısı, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V.
İşyeri Hekimi İşyeri Hekimi İşyeri Hekimi
İSG Uzmanı İSG Uzmanı İSG Uzmanı
Üye Fakülte Sekreteri Fakülte Sekreteri
Çalışan Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Nilay UTLU Dekan Yardımcısı
Meslek Yüksekokulu İSG Kurulu
İş Veren Vekili Dr. Öğr. Üyesi Polat TOPUZ MYO Müdür Yrd.
İşyeri Hekimi İşyeri Hekimi İşyeri Hekimi
İSG Uzmanı İSG Uzmanı İSG Uzmanı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Fatih YALÇIN MYO Müdür Yrd.
Üye Öğr. Gör. Hakan SARKIN MYO Temsilcisi
Çalışan Temsilcisi Öğr. Gör. Emre GÜMÜŞ İSG Program Başkanı
Çalışan Temsilcisi İsmail ÖRS Teknisyen
Arabuluculuk Komisyonu
Üye Avukat Özge DİKİCİ Hukuk Müşaviri
Üye Gülperen KORDEL Genel Sekreter Yardımcısı
Üye Hülya ELİBOL Personel Daire Başkanı
SATINALMA KOMİSYONU
Başkan Prof. Dr. Berin ERGİN Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Adalet MYO Müdür V.
Üye Ahmet Tolga ÖNDER Genel Sekreter
Üye Mustafa Cem BERKSUN Mali İşler Daire Başkanı
Üye Tuğba BAKGÖR Satınalma Uzmanı
MUAYENE KOMİSYONU
Başkan Prof. Dr. Hacer Şaduman OKUMUŞ Rektör Yardımcısı, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı/Öğretim Üyesi,
Üye Volkan OĞUZDEĞER Mali İşler Daire Başkan Yardımcısı
Üye Aziz Tuğrul BURAN İdari İşler Uzmanı
Üye Menderes Yavuz Depo Sorumlusu
İHALE KOMİSYONU
Başkan Prof. Dr. Berin ERGİN Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Adalet MYO Müdür V.
Üye Ahmet Tolga ÖNDER Genel Sekreter
Üye Mustafa Cem BERKSUN Mali İşler Daire Başkanı
Üye Tuğba BAKGÖR Satınalma Uzmanı
KORONA KOMİSYONU
Üye Prof. Dr. Mehmet Yavuz TAŞKIRAN Rektör Yardımcısı
Üye Prof. Dr. Tülay ORTABAĞ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Üye Prof. Hayriye KOÇ BAŞARA Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekan V.
Üye Dr. Öğr. Üyesi Fatih TARLAK Sağlık Bilimler Öğretim Üyesi
Üye Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter Yardımcısı