Su Altı Teknolojisi

Macerayı seviyor, derin mavileri keşfetmek ve
Tüm dünyada yapabileceğin bir mesleğin olsun istiyorsan,
Su altı teknolojisi programı seni çağırıyor

Su altı Teknolojisi iki yıllık ön lisans programıdır. Programda 2 yıl eğitim verilmektedir. İlk yıl serbest dalış, can kurtarma ve aletli dalış eğitimi verilmekte ve Öğrencilerimiz ilk  yılın sonunda çeşitli dalış okullarında yardımcı dalgıç unvanı ile turizm dalgıçlığı alanında staj yapabilmektedirler.

Eğitimlerinin İkinci yılında öğrencilerimize  su altı sanayisinde kullanılan kaynak ve kesme eğitimi verilmektedir. Eğitimimiz  Uluslararası Kaynak Enstitüsü (IIW)  tarafından akredite edilmiştir.  Bu sayede mezunlarımıza, dünyanın her yerinde çalışabilecekleri  iş ortamlarına da  hazırlıyoruz.   ikinci yıl öğrencilerimize , batık kurtarma, su altı arama kurtarma, su altı film ve fotoğrafçılığı, su altı robotik sistemler (ROV), profesyonel yat kaptanlığı ve tahribatsız muayene (NDT) gibi dersler de verilmektedir.   Mezunlarımız bu iki yılın sonunda, Üniversitelerin Su altı Teknolojisi Programı  ve Deniz Kuvvetleri hariç Türkiye’de hiçbir kurumun veremediği, “Birinci Sınıf Sanayi Dalgıçlığı (First Class Diver) Diploması” ve “Basınç Odası Operatörlüğü” gibi çok değerli iki belgeye sahip oluyorlar .

İkinci yıl sonunda   öğrencilerimiz sanayi dalgıçlığı stajlarını yapmakta ve okullarını bitirince Birinci sınıf sanayi dalgıcı ve profesyonel yat kaptanlığı gibi iş imkanlarının çok geniş olduğu ünvanlara sahip olacaklardır. Bu bölümde okuyan öğrenciler henüz mezun olmadan firmalar tarafından tercih edilmektedirler. Okuldan mezun olan öğrenciler su altı sanayi dalgıçlığı işlerinde görev yapabildiği gibi turizm alanında da dalgıç olarak çalışabilmektedirler.

Misyonumuz

Diploma programımızın içeriği, küresel rekabet ortamının gerektirdiği koşullar ve örgün öğretim sisteminin gerektirdiği yüksek kalite standartları doğrultusunda, öğrencilerin nitelikli modern bir eğitim almalarını sağlamak ve problem çözme yetisine sahip, hızlı düşünen, içinde bulunduğu şartlara uyum sağlayabilen, yerinde kararlar veren ve bu kararları doğru şekilde uygulayan, su altı işlerinde sektöre yön verecek ve eğitim aldığı bütün alanlarında uzmanlaşmış mezunlar vermek, daha aktif ve araştırmacı bireyler yetiştirmek.

Vizyonumuz

Sualtı teknolojileri konusunda ülkemizin ihtiyacı olan;

savunma sanayinde, su altı köprü ve tünel inşaatlarında, boru hatları ve iletişim sistemlerinin döşenmesi,  dalış turizminde, su altı arama-kurtarma çalışmalarında, insanlı-insansız su altı araçlarında ve bilimsel araştırmalarda yer alabilecek yetenek ve donanımda birinci sınıf balıkadamlar yetiştirerek Türkiye’de alanında öncü olmak diploma programımızın öncelikli amacı olarak belirlenmiştir.

Profesyonel su altı adamı (dalgıç) kimdir, çalışma alanları nelerdir
Profesyonel su altı adamı (Dalgıç), Denizler , göller ve nehirlerde ticari amaçla dalış yapan kişidir.

Sanayi dalgıcının su altında yapabileceği işler:
Su altı inşaatları, temel kurma, sudaki gemilerin karaya çekilmeden onarımı, gemi altında temizlik yapmak, sörvey çalışmaları, kaynak ve kesimler yapmak, su altı arama-kurtarma çalışmaları, denizaltı boru ve iletişim hatlarının döşenmesi ve muayenesi, deniz deşarj hatlarının bakım ve onarımı, sondajlama ve enkaz kaldırmak, derin sularda zemin araştırma sondajı, su altı araştırmaları, dalış projeleri geliştirme, su altı fotoğraf ve video çekimleri, gemi kurtarma, her türlü su altı yapısı bakım-onarım, akvaryum bakımı, balık çiftlikleri bakımı, basınç odası operatörlüğü, denizde çevresel kontrol testleri, şamandıra bakım-onarım ve inşaatları, petrol platformu inşası ve bakımı, gaz platformu inşası ve bakımı, sismik araştırma, balık ağlarının denizden çıkartılması, dalış organizasyonları kurma ve yönetme, dalış eğitimi, danışmanlık ve bilirkişilik.

Sanayi dalgıçlarının çalışma alanları:
Yurtiçi ve yurtdışı dalış şantiyeleri, denizcilik şirketleri, su altı inşaat şirketleri (tüp geçit, boru hattı vb.), petrol şirketleri, su altı danışmanlık ve projelendirme şirketleri, liman inşaatları ,tersaneler, su altı kazıları yapan arkeolojik ekipler ve bilimsel kuruluşlar, özel dalgıçlık ve kurtarma şirketleri, kamu kurumları.

Bu programı tercih edecek kişilerden istenen belge ve yetkinlikler nelerdir?

Bu programı tercih edecek  öğrencilerden TYT Puanı türünden en az 150 puan almaları, detaylı sağlık raporu, yüzmeyi bilmesi istenmektedir.

Birinci Sınıf Dalgıç Ne Yapar?

Su altı inşaatları

Temel Kurma

Sudaki gemilerin karaya çekilmeden onarımı

Su altında gemi ve boru hatlarında temizlik yapmak

Sörvey çalışmaları

Kaynak ve kesimler yapmak

Su altı arama-kurtarma çalışmaları

Denizaltı boru ve kablolarının döşenmesi ve muayenesi

Deniz deşarj hatlarının bakım ve onarımı

Sondajlama ve enkaz kaldırmak

Derin sularda zemin araştırma sondajı

Sualtı araştırmaları

Dalış projeleri geliştirme

Su altı video ve fotoğraf çekimi

Gemi kurtarma

Her türlü su altı yapısı bakım ve onarımı

Akvaryum bakımı

Balık çiftliklerinde dalış amirliği

Basınç odası operatörlüğü

Denizde çevresel kontrol tesisleri

Şamandıra bakım onarım ve inşaatları

Petrol platformu inşası ve bakımı

Gaz platformu inşası ve bakımı

Sismik araştırma

Kanalizasyon işleri

Balık ağlarının denizden çıkartılması

Dalış organizasyonları kurma ve yönetme

Dalış eğitimi, danışmanlık ve bilirkişi.