İİSBF Dergisi

EKLEKTİK DERGİSİ MAKALE ÇAĞRISI

İstanbul Gedik Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tarafından haziran ayında ilk sayısı çıkarılacak olan Eklektik dergisi, yılda iki defa hakemli olarak yayımlanacaktır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sosyal bilimlerin siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret, hukuk, tarih, antropoloji, iktisat, işletme, yönetim/bilişim sistemleri,
sosyoloji, psikoloji, pazarlama, medya disiplinlerinde ve ilgili alt alanlardaki çalışmalara yer verilecektir. Eklektik dergisi, sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde özgün çalışmalar yayımlayarak bilimsel birikime katkı sağlamayı ve disiplinler arası çalışmayı teşvik etmeyi hedeflemektedir. Dergide, bilimsel araştırma makalesi ve teorik makalelerin yanı sıra; araştırma notları, akademik çeviri, inceleme/derleme makaleleri, istatistiksel analizler, olay incelemeleri ve kitap değerlendirmelerine de yer verilecektir.

Eklektik dergisi, ilk sayısı için makaleleri 15 Mayıs 2023 tarihine kadar https://eklektik.gedik.edu.tr web sayfası üzerinden kabul edecektir.
Dergiye gönderilecek makalelerin yazım kuralları için: https://eklektik.gedik.edu.tr/yazim-kurallari
Eklektik dergisi yayın ilkeleri için: https://eklektik.gedik.edu.tr/etik-ilkeleri-ve-yayin-politikasi
Editör ve kurullar için: https://eklektik.gedik.edu.tr/dergi-kurullari