Mütevelli Heyeti

Hülya Gedik
Mütevelli Heyet Başkanı
Umman Asya Sadıklar
Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı
Tahsin Öztiryaki
Prof. Dr. Gülsevil Alpagut
Ali Kösedağ
Nurettin Beşinci
Prof. Dr. Ahmet Kesik
Rektör