Mütevelli Heyeti

Hülya GEDİK
Mütevelli Heyet Başkanı
Umman Asya SADIKLAR
Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Ahmet KESİK
Rektör
Tahsin ÖZTİRYAKİ
Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT
Ali KÖSEDAĞ
Bayram AKGÜL
Mustafa Zeki SARIBEKİR