Mütevelli Heyeti

Hülya Gedik
Mütevelli Heyet Başkanı
Umman Asya Sadıklar
Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Gülsevil Alpagut
Tahsin Öztiryaki
Mehmet Nazmi Erten
Erten&Erten Consultancy
Ali Kösedağ
Prof. Dr. Ahmet Kesik
V.Rektör