İlk ve Acil Yardım

80 milyonu geçen nüfusumuz göz önüne alındığında, sağlık hizmetlerinin ne kadar önemli ve yetişmiş personel ihtiyacının da ne kadar çok olması gerektiği gözlerden kaçmamalıdır. Sağlık hizmetleri aynı zamanda çok geniş bir alan olup, her bir alanda uzman hekimin yanı sıra yardımcı personele de ihtiyaç bulunmaktadır. Bu alanların belki de en önemlisi ilk ve acil yardımdır. Adından da anlaşılacağı üzere ilk ve acil olarak yardım yapılması gereken durumlarda hastanın yaşamının risk altında olması muhtemeldir. Bu yüzden ilk müdahale yetkin kişiler tarafından yapılmalıdır. Bu çok önemli müdahaleleri gerçekleştirebilen yardımcı personele İlk ve Acil Yardım Teknikeri veya diğer bir deyişle Paramedik denilmektedir.

Amaç

Gedik Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, sağlık sorunlarını en iyi şekilde saptayıp çözebilecek yeterliliğe ulaşmış, hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen, her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı yapabilen; ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan, ekiple işbirliği içinde çalışabilen nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir.

Hedef

Gedik Üniversitesi Gedik Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı’nda okuyan öğrencileri, alanlarında uluslararası standartlarda gerekli mesleki yeterliklere sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmekteyiz.

Kimler Bu Programa Başvurabilir?

Bu mesleği tercih edenlerin yetiştirileceği bu programdan mezun olanlar, hastane öncesi acil bakım ve kurtarma ile ilgili verebilmek, dikkatli ve soğukkanlı olmak, uygun iletişim becerisiyle hasta/ yaralının durumunu tespit etmek ve doğru tıbbi müdahaleyi uygulama konularında çok bilgili olmak durumundadırlar.

Mezuniyet Sonrası

Programdan mezun olanlar hastanelerin acil servislerinde, 112 merkez ve istasyonlarında, ambulans hizmetlerinde çalışabilirler. Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı acil servisler, 112 merkezleri ve ambulans hizmetleri yönetmeliklerinde bu bölüm mezunlarının çalıştırılmasını koşul koyan tanımlar ve yasal maddeler mevcuttur.

İLK VE ACİL YARDIM ÖN LİSANS PROGRAMINDAN DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS BÖLÜMLERİ         

  • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
  • Hemşirelik

ÇİFT Anadal Yapılabilecek Programlar

  • Anestezi
  • Tıbbi Görüntüleme Teknikleri