Yüksekokul Kurulu

Prof. Dr. Berin Ergin
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Ural Aküzüm
Dr. Öğr. Üyesi Mazlum Doğan
Dr. Öğr. Üyesi Gonca Erol