Enstitü Hakkında

ENSTİTÜ HAKKINDA

Hiç kuşku yok ki ülkelerin en değerli varlığı eğitilmiş insan gücüdür. Bu gücün de yüksek bir kaliteye sahip olması ve sürdürülebilirliği onun verimli ve etkin olarak kullanılması için baş koşuldur. İşte 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan itibaren faaliyet gösteren İstanbul Gedik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yüksek lisans ve doktora programlarıyla eğitilmiş insan gücüne katkı yapmanın sorumluluk ve onurunu yaşamaktadır. Bu sorumluluk ve onur yalnızca ülke için değil aynı zamanda İngilizce programlarla evrensel katkı için de bir değer taşır. Bu kapsamda; İstanbul Gedik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde halen yüksek lisans ve doktora programları gerçekleştirilmektedir.

Yüksek Lisans programları (Tezli/Tezsiz)

 • İşletme Yönetimi
 • İşletme Yönetimi (İngilizce)
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları
 • Görsel İletişim Tasarımı
 • Kamu Hukuku
 • Klinik Psikoloji
 • Özel Hukuk
 • Pazarlama
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Uluslararası İlişkilerde Bölgesel Çalışmalar (İngilizce)
 • Uluslararası Ticaret ve Finans

Doktora Programları

 • Uluslararası Ticaret ve Finans
 • İşletme
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Enstitümüz bu programlarla öğrencilerimizi 21’nci yüzyılın zorluklarını aşmak ve yeniliklere uyum sağlamak için daha da donanımlı olmaya yönlendiriyor ve onların donanmasına destek veriyor.

Böylece Enstitü; öğrencilerini küresel rekabet ortamında özgüveni yüksek; girişimci; yenilikçi ve vizyon sahibi üst düzey profesyoneller ve uluslararası düzeyde akademisyenler olarak yetiştirmek amacıyla eğitimleri sürdürmektedir.