Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

İstanbul Gedik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı ile amacımız, öğrencilerimize kendi alanlarında bilgi ve beceri birikimi edinme, bireysel ya da bir grubun üyesi olarak bilimsel araştırma yapabilme, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama becerilerini kazandırmaktır.

Bu program ile akademik eğitimlerini yüksek lisans seviyesine taşımak isteyen öğrencilerimiz, ilgi alanları ve çalışmak istedikleri sektörlere yönelik olarak farklı seçmeli dersleri seçerek belli alanlarda uzmanlaşabileceklerdir. Program sonunda yazacakları Yüksek Lisans Tezi ile de bilgi ve birikimlerini pekiştirecek, teori ile pratiği sentezleme becerilerini geliştireceklerdir.

Mezunlarımız, hem Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında elde ettikleri bilgi birikimi hem de İngilizceye ileri derecede hâkim olmaları sayesinde, uluslararası kuruluşlarda, sivil toplum örgütlerinde, kamu kurumlarında, ulusal ve uluslararası şirketlerde ve akademide çeşitli iş olanakları bulabileceklerdir.