Uluslararası Ticaret

Program Tanımı

Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans Programımız, farklı disiplinlerden gelen öğrencilerimizin kariyerlerini, uluslararası ticaret odaklı olarak geliştirmeleri konusunda önemli katkılar sunmaktadır. Yüksek lisans programının teori ve uygulamaları birleştiren bir yaklaşımla öğrencilere verilmesi, bu konuda uzmanlaşmak isteyenlere somut katkılar verecektir.

Program ulusal ve uluslararası işletmelerin ithalat-ihracat birimleri, ulaştırma ve lojistik şirketleri, finansal kurumların dış ticaret bölümleri, dış ticaret danışmanlık firmaları ve ilgili kamu kuruluşlarında kariyerlerini geliştirmek isteyen ve hatta uluslararası girişimci olmayı hedefleyen bireyler için tasarlanmıştır.

Mezunlarımız şirketlerin dış ticaret, finans, lojistik bölümlerinde iş bulabilme imkanları elde etmekle beraber özellikle ithalat ve ihracat firmalarında çalışmaktadırlar.

Program Yapısı

Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak notlandırılır. Tezli yüksek lisans programının süresi en az dört, en çok altı yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir.

Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız