İşletme

İŞLETME DOKTORA PROGRAMI

İşletme Doktora Programımızın amacı, bağımsız ve özgün bilimsel çalışmalar üretme, bilimsel literatüre katkı yapma, uygulamaya dönük çözümler üretme arzusunda olan, etik değerlere saygılı, sosyal ve mesleki sorumluluk bilincine sahip bilim insanları yetiştirmektir.

Güncel ve ileri araştırma tekniklerini edinebilen ve uygulamaya aktarabilen, ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte yenilikleri izleme, kavrama ve sentezleme noktasında yetkin akademisyenlerin yetişecekleri bir bilimsel ortamın oluşturulmasına yönelik arayışlar programın odağını oluşturmaktadır. Akademi dünyasına, araştırma kurumlarına ulusal ve uluslararası bilimsel, özgün, inovatif çalışmalar yapacak insan gücünün sağlanması hedeflenmektedir.