Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret Doktora ve Yüksek Lisans Programlarının en temel amacı; ticaret sektörünün üst düzey yönetici ihtiyacına cevap verecek adaylar yetiştirmektir. Bu amacın yanı sıra, ticaret sektörünün ihtiyaç duyduğu elemanları eğitecek araştırmacı akademik kadroların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Hedef Kitle
Uluslararası ticaret işlemleri yapan tüm kamu ve özel sektör çalışanları ile üniversitelerde akademisyen olmak isteyenlerdir.