Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

İstanbul Gedik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı ile amacımız, öğrencilerimize bilgi ve beceri birikimi edinme, bağımsız veya bir ekip üyesi olarak bilimsel araştırma yapabilme, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama becerilerini kazandırmaktadır.

Bu program ile kendilerini lisans seviyesinden bir üst seviye olan yüksek lisans seviyesine taşımak isteyen öğrencilerimiz, ilgi alanları ve çalışmak istedikleri sektörlere yönelik olarak farklı seçmeli dersleri seçerek kendilerini alanda uzmanlaştırabileceklerdir. Program sonunda yazacakları Yüksek Lisans Tezi ile de çalışmalarını geliştirmeyi öğreneceklerdir.

Mezunlarımız kamu kesiminde kaymakamlık, idare hakimliği, diplomatlık; kamu ve özel sektörde çeşitli kademelerde uzmanlık, müfettişlik, yöneticilik, akademisyenlik vb. olmak üzere çeşitli iş sahalarında çalışmaktadırlar.

Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız