Görsel İletişim Tasarımı

Program Tanımı

İş hacminin artması ve rekabet olgusunun küreselleşmesi, dijital tasarıma eşlik edecek, etkili reklam -tanıtım-tasarım ve halkla ilişkiler çalışmalarını gerektirmektedir.  Markalaşma süreci ve kurumsal kimlik oluşturma ihtiyacı, sosyal medyada var olmanın dışında, dijital tasarım araçlarının desteği ile interaktif medya ortamında, görsel-işitsel-hareketli görüntü ve yazıya bağlı teknolojileri kullanmayı, tasarlamayı, uygulamayı ve ortaya ürün koymayı gerektirmektedir. İşte bu ihtiyaca cevap vermek üzere, Görsel İletişim Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı’nda; görsel sanatlar, iletişim, tasarım ve teknoloji odaklı teorik ve uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır. Görsel İletişim Tasarımı Tezli Yüksek Lisans eğitiminin amacı; görsel iletişim tasarımının disiplinlerarası tüm bileşenlerini etkin kullanarak, uzmanlaşmak, dijital ve etkileşimli ortamları, sosyal medyayı, internet yayıncılığını, bilgisayar oyunu platformunu, deneysel ve analitik bir yaklaşım ile incelemeyi, araştırmayı, tasarlamayı ve uygulamayı hedeflemektedir.

Görsel iletişim tasarımı uzmanlık eğitimi; bilimsel-sanatsal, estetik, sosyal-kültürel, ekonomik, kavramsal ve matematiksel yönden incelemeyi, araştırmayı, yaratıcılığı, özgün ve kişilikli olmayı, girişimciliği, etik olmayı ve tüm çözümlerin insan odaklı olmasını hedefler. Dijital ve etkileşimli ortam tasarımının, gelişim ve değişimini sağlayan, iletişim sistemlerini, tasarlayan ve yöneten uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar. Bu uzman ve profesyonel yöneticiler; her türlü ulusal ve uluslararası alanda, kamu veya özel kuruluşlarda, sektörde, işletmelerde ve sivil toplum kuruluşlarında çalışabilir, tasarım ve sanat yönünden yetkin, yaratıcı, özgün, deneysel; yönetim gerektiren alanlarda da sorumluluk üstlenebilen, karar verebilen, risk alan, kreatif, girişimci, deneyimi tasarlayabilen özelliklere sahip kişiler olarak yerlerini alırlar.

Bölüm mezunlarımız; bilgisayar oyunu tasarımı ve animasyon şirketlerinde, reklam, web tasarımı, kurumsal kimlik tasarımı şirketlerinde, basın yayın ve halkla ilişkiler şirketlerinde, kamu kuruluşlarının görsel tasarım birimlerinde, yerel yönetimlerin tasarım bölümlerinde, kitap, dergi ve yayıncılık ile medya ve matbaacılık kuruluşlarında, sinema-TV sektöründe çalışmaktadırlar. Art direktör, görsel sanat yönetmeni, reklam ve ürün fotoğrafçısı, illüstratör, dijital ve grafik tasarımcı, matbaa basılı iş tasarımcısı, kurumsal iletişim ve marka yöneticisi, iletişim uzmanı ve yöneticisi, kurumsal kimlik tasarımcısı, karakter tasarımcısı, video-kısa film yönetmeni, dijital iletişim uzmanı ve yöneticisi ve akademisyen olabilirler.

Program Yapısı

Görsel İletişim Tasarımı tezli yüksek lisans programı toplam 21 kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak notlandırılır. Tezli yüksek lisans programının süresi en az dört, en çok altı yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir.

Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız