Özel Hukuk

Program Tanımı

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı, Hukuk Fakültesindeki uzman ve tecrübeli akademisyenlerden oluşan bir kadro ile gerçekleşecektir. Program akışında sadece konuların aktarılması yöntemi değil, aynı zamanda interaktif nitelikte seminer ve bilimsel araştırma tekniklerinin de özümsenmesi ve uygulanması niteliğinde olacak şekilde sürdürülecektir. Dersler uygulama ve doktrindeki özellikle tartışmalı konular üzerinde durularak ve katılanların programa sunu hazırlayarak katkılarının sağlanması ile gerçekleştirilecektir. Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programına katılanlar ilgi alanlarına göre, özel hukuk alanında açılacak derslerden Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Kara Ticaret Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Marka ve Patent Hukuku, Sigorta Hukuku, Usul Hukuku gibi uygulamada gerekli olacak dallarda lisansüstü bilgi düzeyinde araştırma ve yayın yapabilme niteliklerinin kazanılabileceği bir ortamda çalışma yapabileceklerdir.

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı, Hukuk Fakültesi mezunlarının hukuk alanında uzmanlaşmak ve gelişen hukuk düzeni ve yasal mevzuatın doktrin ve içtihat açısından değerlendirmelerini takip etmek, mesleklerinin icrasında etkin ve bilgili olmak, kendilerini geliştirmek için sağlanan bir imkân olduğu gibi, akademik kariyer yapmak isteyen hukukçuların doktora eğitimi açısından ilk basamağını teşkil etmektedir. Belirtmek gerekir ki, hukuk mezunu olan akademisyen, avukat, hâkim, savcı, hukuk müşaviri olarak çalışan herkes, mesleklerinde ilerlemek ve yenilikleri gelişmeleri takip etmek ve bunun sistemi açısından bilgi sahibi olmak ile tüm çalışma hayatlarında sürekli ilerleme kaydedebilecekleri için bu programdan önemli ölçüde yararlanabileceklerdir. Uygulanacak program sadece hukuk lisansı almış kişiler açısından düşünülmemiş olup aynı zamanda, hukuk fakültesi mezunu olmayan ancak, hukuk alanını da yakından ilgilendiren çalışmalar yapan özellikle, uzlaştırmacı, adli kolluk, adli bilimciler, mali müşavirler, iş sağlığı uzmanları gibi dallarda çalışmakta olanların da kabul edilebileceği bir program olarak, zengin içeriğe sahip bulunmaktadır.

Program Yapısı

Özel Hukuk tezli yüksek lisans programı toplam 21 kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak notlandırılır. Tezli yüksek lisans programının süresi en az dört, en çok altı yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir.

Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız