Özel Hukuk

Program Tanımı

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı, Hukuk Fakültesi bünyesindeki uzman ve tecrübeli akademisyenlerden oluşan bir kadro ile yürütülecektir. Program kapsamında sadece ders anlatımı yöntemi izlenmeyecek, aynı zamanda seminer ve bilimsel araştırma tekniklerinin de özümsenmesi amacıyla interaktif yöntemlere de yer verilecektir. Dersler, uygulama ve doktrindeki özellikle tartışmalı konular üzerinde durularak ve öğrencilerin sunu hazırlayarak programa katkılarının sağlanması ile gerçekleştirilecektir. Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programına kayıtlı öğrenciler, ilgi alanlarına göre; Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Kara Ticareti Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, İş Hukuku, Marka ve Patent Hukuku, Sigorta Hukuku, Usul Hukuku gibi uygulamada gerekli olan dallarda lisansüstü düzeyde araştırma ve yayın yapabilme niteliklerinin kazanılabileceği bir ortamda çalışma yapacaklardır.

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı, Hukuk Fakültesi mezunlarının hukuk alanında uzmanlaşması, gelişen hukuk düzeni ve yasal mevzuatı takip etmesi, mesleklerinin icrasında etkin ve yetkin olması ve kendilerini geliştirmesi için sağlanan bir imkân olmasının yanında akademik kariyer yapmak isteyen hukukçuların doktora eğitimi öncesindeki ilk basamağını teşkil etmektedir. Belirtmek gerekir ki bu program, hukuk fakültesi mezunu olup akademisyen, avukat, hâkim, cumhuriyet savcısı, hukuk müşaviri gibi görevleri yürüten herkesin, tüm çalışma hayatları boyunca sürekli ilerleme kaydetmelerini sağlayacaktır.

Program Yapısı

Özel Hukuk tezli yüksek lisans programı toplam 21 kredilik 7 ders, bir seminer dersi, bir bilimsel araştırma yöntemleri ve etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması, başarılı veya başarısız olarak notlandırılır. Tezli yüksek lisans programının süresi en az dört, en çok altı yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir.

Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız