Özel Hukuk Tezsiz YL

Program Tanımı

Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans Programı, gerek Hukuk Fakültesinden ve gerekse diğer Fakültelerden de mezun olanların katılabileceği bir programdır. Özellikle diğer fakültelerden mezun olmuş kişilerin kendi mesleklerinin icrasında Hukuk Bilgisine gereksinimlerinin olacağı düşünülerek, Hukuk konusunda da bilgilenmelerini ve istedikleri konular hakkında yoğunlaşmalarını sağlamak açısından bu tür bir imkân sağlanmıştır. Hukukçular açısından da akademik kariyer niteliğinde olmamak üzere gerek duyulan Özel Hukuk alanına giren dallarda lisans bilgisinin üzerinde bilgi sahibi olmak ve mesleklerinin icrasında yenilikleri takip etmek için tezsiz nitelikteki uygulamayla sağlanmış Yüksek Lisans Programı ile Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Kara Ticaret Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Marka ve Patent Hukuku, Sigorta Hukuku, Usul Hukuku gibi dallar içinden uygulamada çalıştıkları sektöre göre seçim yaparak araştırma yapmak sureti ile kendilerini geliştirebileceklerdir.

Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans Programı gerek Hukuk Fakültesi ve gerekse başka Fakültelerden mezun olmuş, başka deyişle lisans diploması almış herkesin katılabileceği bir programdır. Hukukçu olanlar açısından akademik kariyer yapmadan avukat, hâkim, savcı, hukuk müşaviri veya devletin çeşitli kademelerinde idari görev ile mesleğini icra edenlerin, sürekli gelişen ve değişen uluslararası ve ulusal hukuk bilimi ve yasal düzenin takip edilmesi son derece önemlidir. Bu bağlamda, programa katılanların bilgilenmeleri ve uygulamacı olarak gelişmelerinin sağlanması hedeflenmektedir. Açılacak ders programlarından Özel Hukuk dallarından çalışmak ve gelişmek istenilen bölümlerinde interaktif nitelikte çalışma yaparak mesleklerinin icrasında etkin ve yetkin olma konusunda sağlanan bu imkân ile, hukukçu olmayanların da yararlanmasının sağlanması, onların mesleklerini ifada hukuki formasyona sahip olmalarını sağlayacaktır. Hukuk bilgisi herkese gereklidir. Konunun uzmanı olmak şart olmayıp bilgi sahibi olmak hukukun evrensel ve emredici kuralları hakkında genel bilgiye sahip olmak gerek bireysel olarak ve gerekse toplumsal olarak çalışma, iş üretme ve sonuçlandırma becerisinin üst düzeylere çıkmasını mümkün kılmaktadır. Bu bağlamda nitelikleri açıklanmış tezsiz yüksek lisans programı yukarıda belirtilen herkese açıktır.

Program Yapısı

Özel Hukuk tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 kredilik 10 ders ve dönem projesinden oluşur. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak notlandırılır. Tezsiz yüksek lisans programının süresi en az iki, en çok üç yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir.

Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız