Kamu Hukuku Tezsiz YL

Program Tanımı

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, kamu hukuku alanında uzmanlaşmayı ve derinlemesine bilgi sahibi olmayı hedefleyenlere yönelik bir programdır. Bu doğrultuda, zengin akademik kadro tarafından yürütülen derslerle, öğrencilerin kamu hukukunun temel alanlarında kendilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Derslerin teorik boyutu, öğrencilerle katılımcı bir anlayışla ortaya konarak, ilgili alana dair temel prensiplerle birlikte tartışmalı hususların da özümsenmesine yarayacak şekilde planlanmaktadır. Bunun yanında öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda akademik makaleler ve projeler hazırlamalarına yardımcı ve destek olarak, söz konusu teorisi ve teknik bilgisi edinilen derslerin perçinlenmesi gaye edilmektedir. Böylece hukuk ve kamu hukukuna ilgi duyanları bu alanlarda donanımlı hale getirerek, hem iş hayatlarını bu alana yönelik geliştirerek yol haritalarını sağlamlaştırmak hem de mesleklerini icra ederken onlara kolaylık sağlayacak yeni bir ufuk kazandırmak hedeflenmektedir.

Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı, kamu hukuku alanında derinleşmek isteyenlerin, bu hedefleri doğrultusunda ayrıntılı bilgi sahibi olmalarını sağlamaya dönük olarak anayasa hukuku, ceza ve ceza muhakemesi hukuku, idare hukuku, uluslararası hukuk ve genel kamu hukuku dallarına yönelik zengin içerikli bir ders programına sahiptir. Bu program ile öğrenciler sadece belirli alanlarda değil, aynı zamanda ülkede ve dünyada yaşanan gelişmeler hakkında da hukuksal bir muhakeme becerisi kazanacaklardır.

Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programına, Hukuk Fakültesi dışında mezuniyeti bulunup da hukuk alanında çalışmaları ve meşguliyetleri olanlar da (uzlaştırmacı, adlî kolluk, adlî bilimciler, malî müşavir vs. gibi) öğrenci olarak kabul edilebilmektedir. Mezunlarımız hukukun her alanında (avukat, hâkim, savcı, hukuk müşaviri)       olmanın yanında, kendi lisans mezuniyetleri alanında da ayrıca görev yapmaktadırlar.

Program Yapısı

Kamu Hukuku tezsiz yüksek lisans toplam 30 kredilik 10 ders ve dönem projesinden oluşur. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak notlandırılır. Tezsiz yüksek lisans programının süresi en az iki, en çok üç yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir.

Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız