İşletme Yönetimi (İngilizce)

Program Tanımı

İşletme Yönetimi İngilizce/Tezli Yüksek Lisans Programımız, farklı lisans programlarından mezun ve/veya farklı sektörlerde çalışan öğrencilere, akademik çalışmalara, doktoraya devam etme amacında olan bireylere ve profesyonellere yöneliktir. Programımız güncel gelişmelerle yenilenen içerikleriyle bağımsız ve özgün bilimsel araştırma yapabilme yetkinliklerini desteklemektedir. Program mezunları özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında da yönetici pozisyonlarında çalışabilmelerine olanak verecek teorik ve uygulama alt yapısı kazanmalarını da sağlamaktadır.

Küreselleşme ve teknolojik gelişmelerle birlikte sürekli değişen iş ortamlarının gerektirdiği profesyonel işletme yönetimi yetkinlikleri sürekli değişmekte ve güncellenmektedir. İşletmelerin içinde bulunduğu teknolojik, sosyo-ekonomik ve politik süreçler ve dönüşüm dinamiklerini kavramak, inovasyonları yakalamak kuşkusuz işletme fonksiyonlarının ve totalde işletmelerin etkin çıktılar üretmesini sağlamak açısından son derece önemlidir. Dolayısıyla programımız, yenileşen yönetim yetkinliklerine dair teori ve uygulamaya dönük ders program ve içerikleriyle özel sektör, kamu kuruluşları, STK’larda faaliyet gösterecek yönetici ve girişimci öğrencilerin farklı kariyer ihtiyaçlarını karşılama amacındadır.

Tüm lisans alanlarından diploma sahibi olanlar programımıza başvurabilir. Programımız yenilikçi ve yaratıcı fikirler üreten, işletmelerde kullanılan yönetim sistemleri ve uygulamalarını bilen, alanındaki mesleki faaliyet ve projelerde sorumluluğu altında çalışarak mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayan mezunlar vermektedir. Mezunlarımız, işletmelerde pazarlama, finans, muhasebe gibi alanlarda uzman olarak ya da yönetici danışmanı olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca akademik kariyerlerine devam eden mezunlarımız da bulunmaktadır.

Program Yapısı

İşletme Yönetimi İngilizce/Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak notlandırılır. Tezli yüksek lisans programının süresi en az dört, en çok altı yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir.

Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız